Minder sterfgevallen in eerste helft 2019

© pixabay

Interessant voor pensioenfondsen en levensverzekeraars: in de eerste helft van dit jaar overleden minder mensen dan in de eerste zes maanden van 2018. De daling bedroeg bijna 5%.

Dat blijkt uit statistieken van het CBS. De daling is opmerkelijk omdat de trend al jaren omgekeerd is: jaarlijks meer sterfgevallen. Sinds 2007 is er sprake van een stijging jaar-op-jaar (met uitzondering van 2014). In 2007 bedroeg het aantal sterfgevallen nog 133.022, in 2018 is dit gestegen naar 153.363, een toename van meer dan 15%. Dat er meer mensen overlijden, hangt vooral samen met het feit dat er door de vergrijzing meer oudere mensen zijn.

Het is de vraag of de daling van dit jaar een teken is van een trendbreuk. Het lijkt waarschijnlijk dat de daling incidenteel is en samenhangt met de zachte winter. De daling vond namelijk plaats in de eerste paar maanden. In het tweede kwartaal was er weer sprake van een ‘normaal’ sterftepatroon, met meer sterfgevallen dan in 2018.

GEEN REACTIES