Winst Aegon in 2021 naar 1,7 miljard euro

winst Aegon in 2021 naar 1,7 miljard

Aegon N.V. rapporteert over het vierde kwartaal van 2021 een verdubbeling van het netto resultaat ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar eerder. Het netto resultaat komt uit op 526 miljoen euro. Over heel 2021 nam het netto resultaat toe van 55 miljoen euro in 2020 tot 1.701 miljoen euro in 2021. De toename van het netto resultaat komt maar voor een klein deel voor rekening van het operationeel resultaat: dit was met 470 miljoen euro in het vierde kwartaal 2% lager dan een jaar eerder en over heel 2021 met 1.906 miljoen euro 11% hoger dan in 2020. Het waren vooral de Fair value investments in Amerika die zorgden voor de toename van het netto resultaat. De Solvency II ratio voor Aegon N.V. Group is in een jaar tijd gestegen van 196% naar 211%.

Aegon ligt met deze resultaten goed op koers om de financiële doelstellingen te halen. Lard Friese, voorzitter van de Raad van Bestuur: “De resultaten over het vierde kwartaal van 2021 laten zien dat wij vooruitgang boeken met het bereiken van onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen. Ondanks een groter aantal claims, vooral veroorzaakt door COVID-19, is het operationeel resultaat over het vierde kwartaal slechts licht gedaald, door gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van onze activiteiten.”

Meer dividend

De Solvency II ratio is in het afgelopen jaar toegenomen van 196% naar 211%. Dat komt aan de ene kant door een toename van het beschikbare eigen vermogen (+4,5%) en aan de andere kant door een afname van de Solvency Capital Requirement (SCR) met 2,6%. In het vierde kwartaal is het uitkoopprogramma voor bepaalde variable annuity producten in de VS verlengd en is het langlevenrisico in Nederland herverzekerd. Ook is er een herverzekeringsovereenkomst gesloten in de VS, om de invloed van volatiliteit in sterftecijfers te verminderen. Dit heeft een gunstige impact op het risicoprofiel.

Dit alles heeft een positief effect voor de aandeelhouders. Lard Friese: “De maatregelen die we hebben genomen om onze operationele prestaties te verbeteren en ons risicoprofiel te verkleinen, gesteund door gunstige aandelenmarkten, hebben geresulteerd in een hogere vrije kasstroom dan we hadden voorzien. Door deze groei van de vrije kasstroom kunnen we ons dividend verhogen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022, zullen wij een slotdividend over 2021 voorstellen van 9 eurocent per gewoon aandeel. Dit brengt het totale dividend op 17 eurocent per gewoon aandeel.”

Aegon Nederland

Aegon is van oorsprong een Nederlands bedrijf en de Nederlandse tak levert nog steeds het grootste deel van het operationeel resultaat, 195 van de 470 miljoen euro in het vierde kwartaal. Nederland wordt op de voet gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika, samen goed voor 183 miljoen euro operationeel resultaat.

Het netto resultaat van Aegon Nederland is het afgelopen jaar afgenomen van 561 miljoen euro naar 505 miljoen euro, voornamelijk door een afname van de waarde van de Fair value items. Het operationeel resultaat nam wel toe, voornamelijk bij het onderdeel Leven.

De productie van hypotheken is aanhoudend hoog, in 2021 slechts 2% lager dan vorig jaar. Netto, dus na aftrek van de aflossingen op bestaande hypotheken, bleef er een ruime toename van de hypotheekportefeuille over van 8,5%.

De Solvency II ratio van het grootste onderdeel van Aegon Nederland, Leven, steeg van 159% naar 186% en zit daarmee ruim boven de target van 150%. Wel moest de levenportefeuille afgelopen jaar iets inleveren: hier werd 20% minder nieuwe premie productie gerealiseerd. Ook Ziekteverzuim na af, maar de schadeverzekeringen kenden wel een groei met 33%.

Toekomstverwachtingen

De komende twee jaar wil Aegon de huidige lijn voortzetten. Kostenbesparingen en een hoger dividend staan op de wensenlijst. Lard Friese: “We gaan door met de nauwgezette uitvoering van ons operationele verbeterplan en blijven op koers om onze doelstelling te bereiken om in 2023 EUR 400 miljoen op kosten te besparen, daarbij voortbouwend op de EUR 244 miljoen die we al hebben gerealiseerd. De maatregelen die we hebben genomen om onze performance te verbeteren, geven ons het vertrouwen dat we in 2022 ongeveer EUR 1,2 miljard aan operationeel kapitaal uit onze units kunnen genereren, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Daardoor kunnen we onze verwachting voor 2022 voor de vrije kasstroom verhogen met EUR 100 miljoen naar EUR 550 tot 600 miljoen. Bovendien verwachten we een meer lineaire groei van ons dividend in 2022 vergeleken met de meer gematigde korte termijn groeiprognose die we tijdens onze Capital Markets Day hadden afgegeven. Dit alles laat zien dat we op koers liggen om onze doelstelling te behalen van ongeveer 25 eurocent per gewoon aandeel over 2023.”

Bron: Aegon

GEEN REACTIES