(Findinet) Wilfred Mooij: Verbond handelt in strijd met mededingingswetgeving

Wilfred Mooij stelt dat het Verbond van Verzekeraars in strijd met de mededingingswetgeving handelt door onderling de beloning van de tussenpersonen af te stemmen. Dit schrijft Mooij, Financieel planner en directielid van adviesbureau Geijsel Kroon, in een column op de website fd.selections. Hij vindt dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit moet ingrijpen.

"Het mededingingsrecht verbiedt afstemming of overleg tussen aanbieders van producten en diensten over prijzen, premies, beloningen en voorwaarden. Nu het Verbond een commissie benoemt en via de algemene ledenvergadering instemming aan haar leden vraagt, onderlinge standpunten afstemt en bovendien niet ingaat op verzoeken om transparantie, overtreden de aanbieders collectief de wet. Het is jammer dat verzekeraars hiermee het vertrouwen van de consument in de financiële branche onnodig nog verder beschamen. Inmiddels wordt het duidelijk dat lang niet alle verzekeraars het standpunt van het Verbond delen. In een ultieme poging het front gesloten te houden wordt hen verzocht niet aan enquêtes en dergelijke omtrent het CAR model mee te werken.

Het wordt dus dringend tijd dat de NMA ingrijpt. "

"In de visie van het Verbond van Verzekeraars, genaamd Customer Agreed Remuneration (CAR), maken de verzekeraars geen onderscheid tussen schade- en levensverzekeringen, terwijl de schandalen juist in de levensverzekeringsbranche plaatsvonden.

Het Verbond wil dat verzekeraars onderling afspreken dat provisie door een verzekeraar aan een tussenpersoon wordt verboden. Vandaag de dag werken veel financieel adviseurs al op declaratiebasis waar het pensioen-, levensverzekering- en hypotheekadvies betreft. Een prima ontwikkeling.

Bij schadeverzekeringen is dit nog zelden het geval. En dat is maar goed ook, want de kleinere consument wordt hier absoluut door gedupeerd. Die is namelijk niet in staat om de uurvergoeding van de adviseur te betalen en wordt daarmee overgeleverd aan de rechtstreekse contacten met verzekeraars met hun callcenters en productverkoop. Er zijn legio voorbeelden dat verzekeraars zelf niet in staat zijn de eindconsument rechtstreeks fatsoenlijk te bedienen. De kleine consument is straks dus weer terug bij af."

De column op fd.selections (externe link)

GEEN REACTIES