Collectief bezwaar AFM-kosten

FIDIN (Adfiz) en OvFD zullen ook voor dit jaar een collectieve bezwaarprocedure beginnen tegen de AFM-heffingen. De nieuwe bezwaarprocedure van FIDIN (Adfiz) en OvFD ligt in het verlengde van de procedures voor 2008 en 2009, om bij een positieve uitspraak op de procedure 2008 ook voor 2010 in aanmerking te kunnen komen voor een verlaging van de tarieven voor het doorlopend toezicht 2010. Federatie FIDIN (Adfiz) en OvFD roepen alle financiële dienstverleners op om opnieuw een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM.

Op de website van FIDIN (www.federatiefidin.nl) staan een pro forma bezwaarschrift en machtigingsformulier in het kader van de collectieve bezwaarprocedure 2010.

2008

De collectieve juridische procedure van FIDIN (Adfiz) en OvFD tegen de tarieven van het doorlopend toezicht 2008 wordt nu in hoger beroep gevoerd. De rechtbank Rotterdam heeft de bezwaren in april van dit jaar afgewezen. De uitspraak wordt begin 2011 verwacht. Een eventueel gunstige uitspraak heeft overigens uitsluitend gevolgen voor degenen die zich hebben aangesloten bij de collectieve procedure 2008.

2010

Omdat de nota voor de kosten voor het doorlopend toezicht 2010 een zelfstandig besluit is, dat los staat van 2008 en 2009, moeten degenen die het niet eens zijn met deze factuur ook tegen dit besluit binnen zes weken na ontvangst van de factuur bezwaar bij de AFM maken. Daarna wordt de heffing onherroepelijk, óók indien het bezwaar tegen de heffingen 2008 en/of 2009 worden toegewezen.

Wel betalen ondanks bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de verplichting om te betalen niet op. De factuur 2010 moet dus ook bij bezwaarmaking tijdig worden voldaan.

GEEN REACTIES