Gemiddelde toename gemeentelijke heffingen 4,7% in 2023

Gemiddelde toename gemeentelijke heffingen 4,7% in 2023

Gemiddeld gaan de inwoners van de Nederlandse gemeenten in 2023 4,7% meer betalen aan gemeentelijke heffingen dan in 2022. Het gemiddelde bedrag aan heffingen komt uit op 687 euro. Doordat de bevolking sterk is gegroeid, neemt de totale opbrengst voor de gemeenten nog meer toe, namelijk met 6,1%. Deze cijfers zijn het resultaat van een onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2023 door het CBS.

Meeste heffingen nemen toe

De opbrengsten uit bijna alle verschillende heffingen gaan omhoog in 2023. Op totaalniveau verwachten de gemeenten 12,2 miljard euro te krijgen dankzij de heffingen. Dit bedrag is 6,1% hoger dan voor 2022 begroot werd. Het grootste deel van de opbrengsten (86%) is afkomstig uit vier heffingen: de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de parkeergelden. De totale opbrengst van al deze afzonderlijke heffingen zal naar verwachting toenemen.

Flinke stijging ozb

De stijging van de huizenprijzen is voor de gemeenten gunstig. De opbrengst hangt niet alleen af van de WOZ-waarde, maar ook van het aantal panden en de tariefontwikkeling. De gemiddelde WOZ-waarde komt 9% hoger uit dan een jaar eerder. De opbrengst van de ozb blijft daar iets bij achter maar met 6,6% toename voor woningen en 8,2% voor niet-woningen is de stijging fors te noemen. Gemiddeld over alle panden neemt de opbrengst uit de ozb met 7,4% toe. Vooral in de grote steden stijgen de ozb-opbrengsten.

Ook de afvalstoffenheffing gaat voor de gemeenten meer opleveren. De begrote opbrengsten zijn in 2023 5,3% hoger dan in 2022. De rioolheffing gaat naar verwachting 4,5% meer opleveren. Gemeenten moeten deze opbrengsten besteden aan afvalverwerking en riolering. De hogere opbrengsten zijn dan ook nodig om de toegenomen kosten van afvalverwerking en het onderhoud en beheer van de riolering te kunnen betalen.

De vierde grote inkomstenbron voor de gemeenten, de parkeerheffingen, gaan naar verwachting met 7,2% omhoog. Dit raakt alleen de inwoners die daar gebruik van maken, en dan in het bijzonder mensen die in Rotterdam willen gaan parkeren. Die gemeente wil de komende jaren het betaald parkeren flink uitbreiden en is daardoor goed voor bijna een derde van de toename van de verwachte opbrengsten.

Een laatste heffing die een behoorlijke stijging laat zien, is de toeristenbelasting. Deze wordt naar verwachting 14% hoger. Hiervan komt de helft uit Amsterdam. Oorzaken hiervoor zijn het herstel van het toerisme na de coronacrisis maar ook het invoeren van een belasting voor passagiers van cruiseschepen.

Hondenbelasting neemt af

Sommige heffingen gaan in 2023 minder opbrengen dan vorig jaar. De hondenbelasting is daar een voorbeeld van. Steeds meer gemeenten schaffen deze af. Ook de secretarieleges (leges voor bijvoorbeeld rijbewijzen en reisdocumenten) gaan naar verwachting omlaag. Dit heeft te maken met de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van vijf naar tien jaar.

Inwoners betalen gemiddeld 4,7% meer

Hoewel de totale opbrengst aan gemeentelijke heffingen naar verwachting 6,1% zal gaan stijgen, valt de lastentoename per inwoner mee. De gemiddelde opbrengen per inwoner worden geschat op 687 euro, wat 4,7% meer is dan vorig jaar. Dit is te danken aan de grote bevolkingsgroei vorig jaar.

Bron: CBS

GEEN REACTIES