Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2015.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:

• € 1.501,80 per maand;

• € 346,55 per week;

• € 69,31 per dag.

De regeling, incl. jeugdlonen en uurlonen is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 oktober 2014.

GEEN REACTIES