Werknemers maken zich zorgen over hun pensioen

© Pixabay.com

Bijna 1 op de 3 werknemers maakt zich financiële zorgen over hun pensionering. Desondanks is ruim een kwart van de werknemers de afgelopen jaren minder gaan sparen voor het pensioen. Een kwart spaart zelfs helemaal niet. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer naar gezondheid en pensioen onder werknemers.

Mercer vroeg 1008 werknemers tussen de 18 en 65 jaar die werkzaam zijn bij een bedrijf met minstens 50 werknemers naar de financiële planning van hun pensioen. Bartjan Willenborg van Mercer: ‘Het is verontrustend dat er steeds minder gespaard wordt door werknemers voor hun pensioen, vooral omdat de pensioenresultaten al jaren onder druk staan en de verwachting is dat pensioenen gekort worden. Juist daarom is het belangrijk dat werknemers de urgentie zien van het bijsparen voor hun pensioen.’

1 op de 5 werknemers heeft geen pensioenplan
Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers geen pensioenplan heeft. Vooral in de handel- en transportsector is dit percentage hoog (58% heeft geen pensioenplan). In de bouw en industrie hebben werknemers het vaakst een pensioenplan (78%). ‘Een goed pensioenplan is belangrijk voor werknemers; het neemt de financiële onzekerheid en de daarbij horende stress namelijk weg’, aldus Willenborg.

Slechts 23% van de werknemers geeft aan te willen stoppen op de wettelijke pensioenleeftijd. De overige werknemers willen liever afbouwen richting pensioenleeftijd of stoppen zodra men voldoende netto-inkomen heeft opgebouwd voor het pensioen (eerder dan 65).

Willenborg: ‘De vraag is of mensen nu werkelijk weten wanneer ze écht kunnen stoppen met werken. De resultaten uit ons onderzoek laten zien dat er nog steeds weinig inzicht is in hoe het pensioen precies in elkaar zit.’ Zo zegt 44% van de werknemers wel geïnteresseerd te zijn in hun pensioensituatie, maar de helft vindt informatie over pensioenen te complex. ‘Werknemers hebben wel degelijk interesse, maar die gaat eerder uit naar wat er nu werkelijk in de pot zit dan naar de techniek van het pensioen erachter. Grip krijgen op het pensioen blijft dus urgent, en daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer.’

(Bron: Mercer)

GEEN REACTIES