DNB: IT-omgevingen complexer dan gewenst

© Pixabay

De meeste financiële instellingen beheersen in voldoende mate de risico’s van complexe IT-omgevingen. Maar de IT-omgeving is nog steeds complexer dan gewenst. Zo blijkt uit DNB-onderzoek.

Diverse verstoringen in de dienstverlening van grootbanken waren aanleiding om onderzoek te doen naar de beheersing van de risico’s die samenhangen met het gebruik van soms zeer complexe IT-omgevingen. Het onderzoek is gedaan in 2015 en begin 2016. Daaruit trekt DNB de volgende conclusies:

  • De meerderheid van de onderzochte instellingen beheerst in voldoende mate de risico’s van complexe IT-omgevingen.
  • Hoewel de instellingen erkennen dat versimpeling van de IT leidt tot een vermindering van het aantal verstoringen, noemen ze kostenbesparing en aanpasbaarheid als belangrijkste redenen voor het verminderen van de IT-complexiteit.
  • In tegenstelling tot de uitkomsten van het themaonderzoek van 2014 zijn het nu de verzekeraars die de complexiteitsproblematiek over het algemeen beter beheersen dan de banken. De focus op de beheersing van de kosten lijkt hier groter te zijn, waardoor het versimpelen van de IT urgenter is.
  • De IT is nog steeds complexer dan gewenst. De complexiteitsproblematiek staat daarom nog steeds hoog op de agenda bij de instellingen.

(Bron: DNB)

GEEN REACTIES