Werkgevers informeren personeel slecht over risico’s online werken

Werkgevers informeren personeel slecht over risico's online werken
© Pixabay

De helft van alle Nederlandse werknemers heeft nooit informatie gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken. Dat zou wel moeten gebeuren: slechts een op de vijf werkende Nederlanders (21%) maakt zich zorgen over digitale veiligheid op werk. In 2015 was dat nog 27%. Daarentegen is wel bijna de helft van de Nederlanders (46%) bezorgd over de digitale veiligheid thuis.

Dit blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek van Alert Online, dat in augustus werd uitgevoerd onder 2.655 werkende Nederlanders.

Onwetendheid
Erik Jan Koedijk, voorzitter van de raad van advies van Alert Online, wijt de nonchalance ten opzichte van cybergevaren op het werk vooral aan onwetendheid. “60% weet bijvoorbeeld niet of de servers waar bestanden op staan gebruikmaken van encryptie, en hoe persoons- en klantgegevens beschermd zijn. Goede voorlichting en afspraken over digitale veiligheid zijn essentieel om werknemers bewust te maken van de gevaren. Op dit gebied is door werkgevers nog veel te winnen.”

Klein MKB loopt groot risico op cybercrime
Werkende Nederlanders schatten de kans om op het werk slachtoffer te worden van een vorm van cybercrime lager in dan thuis. Toch heeft vier op de tien (39%) op werk weleens een phishing mail ontvangen, geeft bijna een kwart (23%) aan weleens een berichtje op social media te ontvangen met de vraag om op een onbekende link te klikken en heeft 16% te maken gehad met een onechte uitnodiging op social media voor zakelijk gebruik. Medewerkers in het ‘klein MBK’ (< dan 10 medewerkers) hebben het vaakst te maken met cybercrime als phishing mails (61%), acquisitiefraude (40%) en een onechte uitnodiging op social media (24%).

Slechts een op de vijf neemt maatregelen
Van de werkende Nederlanders die te maken hebben gehad met cybercrime, is de helft voorzichtiger geworden. Maar slechts een op de vijf treft hierna voorzorgsmaatregelen. De belangrijkste redenen om géén actie te ondernemen: Nederlanders vinden de instructies om je te beschermen tegen cybercrime te ingewikkeld en zien het inloggen via tweestapsverificatie en het niet automatisch kunnen opslaan van wachtwoorden als een belemmering.

Onveilig gedrag onderweg
Nederlanders die onderweg of op locatie aan het werk zijn, maken zich weinig zorgen over onveilige wifi-netwerken. Twee derde maakt gebruik van open wifi-netwerken die op dat moment beschikbaar zijn. Een op de vijf maakt altijd automatisch verbinding met wifi-netwerken. Een veilige VPN-verbinding, waarmee internetverkeer versleuteld wordt, wordt door 45% van de Nederlanders nooit gebruikt.

Over Alert Online
Alert Online is een initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert om samen te werken aan cybersecurity én om hen meer cyber secure te laten handelen. De campagne Alert Online, die vandaag van start gaat, wil consumenten meer bewust maken van hun online- en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken.

Bron: Alert Online

GEEN REACTIES