DNB wordt wakker en onderzoekt regeldrift

© DNB

Toezichthouder DNB doet de komende maanden bij verzekeraars verdiepend onderzoek naar de onbedoelde effecten van regulering.

Het onderzoek lijkt een reactie op de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt die sinds vorig jaar te maken heeft met de richtlijnen van Solvency II. Bovendien bereidt de sector zich voor op de invoering van IFRS 17. In het onderzoek kijkt DNB of de veranderingen in de kapitaaleisen hebben geleid tot aanpassing in de activiteiten van de instelling. Daarnaast onderzoekt DNB in hoeverre de regulering gevolgen heeft voor de markttoegang en de marktordening en of regeldruk leidt tot verminderde aandacht voor de strategie en het risicobeheer van instellingen.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten stelt DNB naar eigen zeggen ‘lessen op voor de toekomst’. ‘Op deze manier kan DNB nieuwe risico’s vroegtijdig adresseren en zo nodig initiatieven nemen voor het verder optimaliseren van regelgeving.’
Bron: DNB Nieuwsbrief Verzekeraars

GEEN REACTIES