Weinig interesse onder jongeren voor nieuwe pensioenstelsel

Weinig interesse onder jongeren voor nieuwe pensioenstelsel

Jongeren weten weinig van de veranderingen in de opbouw van het pensioen die vanaf 2023 ingaan. De jongeren die er wel kennis van hebben, hebben er ook meer vertrouwen in. Ze hopen vooral op een hoge opbrengst, dat is belangrijker dan duurzaamheid en solidariteit. Dat het nieuwe pensioen een hoger beleggingsrisico met zich meebrengt, is iets waar jongeren minder blij mee zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction dat in opdracht van Aegon is uitgevoerd.

Negatieve houding ten opzichte van het nieuwe pensioen

Het onderzoek is gedaan onder werkenden die pensioen opbouwen en tussen 20 en 40 jaar oud zijn. Een kleine meerderheid van deze groep (53%) is voor de verplichting maandelijks een vast percentage van het inkomen in het pensioen in te leggen. Dat is dan ook meteen het enige waar een meerderheid voor is. Dat het partnerpensioen een verzekering is en geen spaarpotje, vindt maar 20% een goed idee. Verplichte deelname aan een regeling vindt slechts 45% aansprekend. Dat de toekomstige uitkering afhangt van de beleggingsresultaten van het pensioenfonds of de verzekeraar is voor 20% prima.

Zo’n 90% van de ondervraagde jongeren weet niet of nauwelijks van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Voor 51% is de discussie rondom het pensioen te ingewikkeld. Slechts een kleine groep van 21% heeft vertrouwen in het nieuwe stelsel.

Hoog rendement is het belangrijkste

De jongeren blijken niet zo geïnteresseerd te zijn in duurzaamheid als het om hun pensioen gaat. Ook solidariteit staat niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Het is wel gewenst, maar eigenlijk alleen als de jongere er zelf beter van wordt. Als hun eigen pensioenkapitaal in een jaar minder waard wordt terwijl dat van de ouderen gelijk blijft of meer waard wordt, dan kunnen zij daar moeilijk mee omgaan.

Ook de keuze tussen een solidaire premieregeling of een flexibele premieregeling vinden de jongeren niet heel interessant. Hun voorkeur gaat uit naar de variant met het hoogste rendement.

Meer kennis nodig

De conclusie van Motivaction is dat er onder jongeren nog een groot gebrek is aan kennis over het nieuwe pensioenstelsel. Juist die kennis zou ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe regeling geaccepteerd wordt. “Leidend door alle resultaten is de mate van kennis waarover de jongere beschikt. Meer kennis over het pensioenstelsel, de rationale en de regelingen, draagt bij tot meer acceptatie van de uitgangspunten en de regelingen en tot meer vertrouwen in de impact. Kennisoverdracht is, zoals bekend is, op zijn zachtst gezegd zeer uitdagend. Een grote groep is afgehaakt. Zij worden met de bestaande middelen en de geboden informatie niet bereikt”, aldus Motivaction.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES