Weer meer hypotheekaanvragen voor aankoop woning

Weer meer hypotheekaanvragen voor aankoop woning

Het derde kwartaal is altijd al een wat rustiger kwartaal op de hypotheekmarkt. In 2022 komt daar nog eens een forse stijging van de hypotheekrente bij. Niet verwonderlijk dus dat het aantal hypotheekaanvragen in het derde kwartaal van 2022 met bijna 14% is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toch is het aantal aanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning met ruim 5% toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Steeds minder mensen sluiten hun hypotheek over, waarmee vooral deze groep zorgt voor de afname van het aantal hypotheekaanvragen. Dit meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) in de kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2022.

Minder en lagere hypotheken

In het afgelopen kwartaal werden bijna 103.000 hypotheekaanvragen gedaan. Dat is een daling van bijna 14% ten opzichte van vorig jaar, toen er ruim 119.000 hypotheken werden aangevraagd. Ook het bedrag waarvoor een hypotheek werd aangevraagd, daalde. In het derde kwartaal van 2022 was dit ruim 244.000 euro, wat ruim 8% minder is dan een jaar eerder. Wel nemen mensen meer eigen geld mee: bijna 29.000 euro, een stijging van 15% vergeleken met vorig jaar.

Meer hypotheekaanvragen door kopers

Door de lage hypotheekrentes en de krappe woningmarkt werd de hypotheekmarkt de laatste tijd gedomineerd door de niet-kopers. Veel mensen besloten te verbouwen in plaats van te verhuizen en hypotheken met hoge rentes werden overgesloten naar varianten met lage rentes. Nu de rente weer stijgt en de woningmarkt begint af te koelen, zijn de rollen weer omgedraaid. Bijna 60% van de hypotheekaanvragen (ruim 61.000) is gedaan met het doel om een woning te kopen. Dit betekent een stijging van ruim 5%. Het gemiddelde hypotheekbedrag is wel met 4,4% afgenomen tot iets minder dan 333.000 euro.

De over- en bijsluiters lieten het dit kwartaal afweten. Zij vroegen bijna 32% minder hypotheken aan. Dit ging van 71.000 vorig jaar naar 41.500 in het derde kwartaal van dit jaar. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag voor niet-kopers ging fors omlaag: met bijna 40% naar bijna 114.000 euro. Volgens HDN komt dit doordat er nauwelijks nog wordt overgesloten en de markt van niet-kopers vooral nog bestaat uit verhogingen van de bestaande hypotheek en het afsluiten van een tweede hypotheek.

Steeds duurzamer

Bijna de helft van de aanvragers geeft bij de aanvraag het energielabel op. Vooral kopers doen dit. In deze groep financierde bijna 12% energiebesparende maatregelen mee. Dat is bijna de helft meer dan vorig jaar. Gezien de almaar stijgende energieprijzen is dit niet verwonderlijk. Het meest voorkomende energielabel in de kopersmarkt is C met 26%. Ook A (20%) en B (12%) komen veel voor.

Ook de niet-kopers zijn steeds meer bezig met verduurzaming. Zij kozen er in 14% van de gevallen voor om energiebesparende maatregelen mee te financieren. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: HDN

GEEN REACTIES