Verzekeringssector krimpt

© Verbond

De omzetontwikkeling bij levens- en schadeverzekeraars bleef achter bij de aantrekkende economie. De werkgelegenheid nam verder af van 54.200 banen in 2011 tot 46.600 banen ultimo 2015. De hypotheekmarkt is een lichtpunt: het aandeel van verzekeraars in deze markt groeide verder tot zo’n 40 miljard euro.

Een en ander blijkt uit het financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: ‘Vooral de levensverzekeraars zitten middenin een transitie. Daarbij is gewerkt aan de oprichting van nieuwe pensioenuitvoerders (PPI/APF) en worden vernieuwde pensioenproposities geïntroduceerd, waarbij ook na de pensioendatum kan worden doorbelegd. Het premievolume bij levensverzekeraars liet in 2015 een forse daling zien (-16 procent) deels omdat de nieuwe pensioenuitvoerders evenals bankspaaractiviteiten van verzekeraars buiten de scope van het jaarverslag vallen. Het resultaat veerde fors op, vooral omdat minder voorzieningen hoefden te worden getroffen konden weer zwarte cijfers worden geschreven.´

Het premievolume bij schadeverzekeraars daalde met 1 procent, bij een gemiddeld negatief resultaat van eveneens 1 procent. Vooral autoverzekeraars hadden een slecht jaar met teruglopende resultaten bij een hogere schadelast. De uitgaven overtroffen de premie-inkomsten met gemiddeld 11 procent. Ook extreem weer zorgde voor een hogere schadelast. Zo veroorzaakte noodweer eind augustus in twee dagen naar schatting 110 miljoen euro schade aan motorvoertuigen, woningen en inboedel. Inkomensverzekeraars hervonden een goede balans. Het resultaat van WIA-verzekeringen is voor het eerst sinds 2011 positief. Een beter schadebeheersingsprogramma heeft hier een positief effect op de schadelast.

Verzekeraars hadden ook onder de nieuwe toezichtsregels (Solvency II) in 2015 gemiddeld ruim voldoende vermogen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De zogeheten solvabiliteit lag nog ruim boven de vereiste norm en liet bij levensverzekeraars zelfs een verbetering zien met twintig punten tot gemiddeld 162 procent. Ook bij schade- en zorgverzekeraars bleef de solvabiliteit onder de nieuwe regels – die meer gebaseerd zijn op mogelijke risico’s – op peil.

(Bron: Verbond)

GEEN REACTIES