Stef Blok: ‘Ik bouw hypotheekrenteaftrek niet verder af’

© SEH

55% van de Erkend adviseurs ziet consumptief bij lenen als oplossing voor bijkomende kosten als overdrachtsbelasting en advieskosten als het LTV-niveau verder daalt naar 90%. Maar liefst 90% ziet inbreng van eigen of geschonken geld als oplossing voor het financieringsprobleem dat zal ontstaan. Volgens 54% van de Erkend adviseurs wordt een hypotheek namelijk voor een groot deel van hun klanten onbereikbaar als de nieuwe LTV-norm van 90% wordt ingevoerd. Dit blijkt uit het SEH-onderzoek onder Erkend adviseurs. 

Deze en andere onderwerpen over het Nieuwe Normaal werden besproken tijdens de achtste editie van het SEH congres. Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst zei in zijn betoog over de toekomst van de Woningmarkt: ‘Stijgingen en dalingen in de economie en de woningmarkt zijn van alle tijden. We zijn blij dat er weer een stijgende lijn te zien is. Het is essentieel om nu niet aan te veel knoppen te draaien. Een LTV van 100% is goed. Hij zal niet verder dalen. Ook de hypotheekrente aftrek hoeft wat hem betreft niet verder afgebouwd te worden dan we nu hebben bepaald.’ aldus de minister.

Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TUDelft was sceptischer. ‘De maximale lening wordt bepaald door NIBUD-normen en de maximale LTV. NIBUD-normen zijn achterhaald en niet geschikt voor de huidige generieke verplichte toepassing. Ze zijn arbitrair en betuttelend omdat ze geen rekening houden met inkomensverschillen, leeftijd en opleidingsniveau van de betreffende persoon.’ aldus Boelhouwer.

(Bron: SEH)

GEEN REACTIES