Verzekeringsbranche laat gemengd resultaat zien over 2019

Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro

De verzekeringssector liet in 2019 een gemengde ontwikkeling zien met op onderdelen toe- en afnames van omzet en resultaat. Beide staan onder druk, onder andere door verzadigde of krimpende markten, (onderlinge) concurrentie en vooral de steeds lager wordende rente.

Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Het totale premievolume van de verzekeringsbranche groeide met 3 procent ten opzichte van 2018, maar het resultaat daalde. De gemiddelde solvabiliteit voor de gehele sector bedroeg 178 procent op 1 januari 2020, dat is 10 procent minder dan in het voorgaande jaar, maar nog altijd boven de norm.

De relatief positieve gang van zaken is deels toe te schrijven aan het uitblijven van zeer grote schades en goede beleggingsresultaten. In 2018 werden schadeverzekeraars geconfronteerd met uitzonderlijke hoge schades (zo’n 500 miljoen euro) vanwege extreem weer. 2019 kende ook stormdagen en dagen met heftige regenval, maar per saldo leidde dat tot een 400 miljoen lagere schadelast dan in 2018.

Het resultaat van brandverzekeraars kon bijgevolg weer in zwarte cijfers worden geschreven. Hier speelt ook dat het aantal diefstallen en woninginbraken ten opzichte van het jaar ervoor met 8 procent daalde tot een kleine 39.000.

Bij zowel zorg- als inkomensverzekeringen stijgt de omzet, maar daalt het resultaat. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringen. Deze markt krimpt al jarenlang; het jaar 2019 vormt een uitzondering door een toename in de collectieve markt. Na een tegenvallend beursjaar in 2018 is het beleggingsresultaat bij levensverzekeraars sterk verbeterd. Door de verdere rentedaling moesten verzekeraars echter een forse dotatie aan de voorzieningen doen. Per saldo daalde daardoor het resultaat, maar het bleef nog positief.

Het premievolume van de branche Motor steeg in 2019 met 5 procent naar 5,6 miljard euro. De toename is vooral een gevolg van de wederom toegenomen schadelast die deels nog uit eerdere jaren dateert. Het nettoresultaat verbeterde licht naar 2 procent van de premie (in 2018 was dat 1 procent). In de periode 2015-2017 moest nog op elke euro premie gemiddeld 7 cent worden toegelegd.

Opmerkelijk is verder de ontwikkeling in de pensioensector. Uit oogpunt van eenvoud, transparantie en kosten stijgt de populariteit van premieovereenkomsten (collectieve beleggingsregelingen) al een paar jaar en die trend zette zich in 2019 versterkt door.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES