BKR ziet meer jongeren met betalingsproblemen

BKR ziet meer jongeren met betalingsproblemen

Het aantal betalingsproblemen op geregistreerde kredieten onder jongeren tot 24 jaar is de afgelopen vijf jaar met bijna 70% gestegen. Dit blijkt uit de eerste cijfers van de Schulden Monitor van Stichting BKR, die in juli wordt gepubliceerd.

Ten opzichte van 2018 bleef het totaal aantal consumenten met een betalingsprobleem op geregistreerde kredieten in 2019 nagenoeg gelijk. Hiervan is ruim 14% onder de 30 jaar. Het absolute aantal jongeren onder de 30 jaar met betalingsproblemen (98.890) is nog relatief laag, maar de betalingsproblemen onder jongeren tot 24 jaar nemen duidelijk toe.

Studieschuld
Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, maakt zich zorgen: ‘Jongeren hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen en hebben vaker een flexibel arbeidscontract. Ze zijn hierdoor financieel kwetsbaar. Schulden leveren daarbij ook stress en andere gezondheidsproblemen op. Bovendien hebben veel van hen ook een studieschuld, die niet bij ons wordt gemeld. Natuurlijk vraagt een hypotheekaanbieder bij een hypotheekaanvraag naar een eventuele studieschuld. Maar als iemand die schuld onbewust niet noemt, of opzettelijk verzwijgt, is dat niet te controleren.’

Bijna 83% van de Nederlanders vindt dat jongeren beter moeten worden voorgelicht over studieschulden. Dit blijkt uit onderzoek dat BKR liet uitvoeren door onderzoeksbureau Panelwizard. Een kleine driekwart van de Nederlanders vindt dat hier een rol ligt voor de overheid, die volgens hen moet voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen na hun studie. Zij zijn desgevraagd van mening dat het huidige leenstelsel voor studiekosten ervoor zorgt dat mensen na hun studie in de financiële problemen komen.

Centraal loket
Bijna twee derde (62%) van de geënquêteerden is desgevraagd ook voorstander van een door BKR voorgesteld centraal loket waar iedereen een overzicht kan vinden van zijn eigen leningen, betaalachterstanden en schulden. Vier op de vijf (79,8%) van de mensen vindt dat studieschulden hier ook moeten worden geregistreerd. Andere leningen, betaalachterstanden en schulden die men hier wil registreren, zijn: hypotheken (85,3%), persoonlijke leningen (85%), doorlopende kredieten (80,9%) en huurachterstanden (72,8%). Verder worden belastingschulden (70,6%), creditcards ((69,1%), leaseproducten (66,4%), producten op afbetaling (65,9%) en de mogelijkheid om rood te staan op een betaalrekening (62,8%) genoemd.

Schulden Monitor
Stichting BKR publiceert dit jaar in juli voor het eerst de Schulden Monitor. Dit moet een jaarlijks terugkerend rapport worden dat inzichtelijk maakt hoeveel krediet er uitstaat in Nederland, hoe hoog betaalachterstanden oplopen en hoeveel Nederlanders er zijn met een schuldregeling. Hiermee wil Stichting BKR de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar weergeven en mogelijke pijnpunten in de toekomst.

GEEN REACTIES