Verzekeringsadviseurs krijgen advies van eigen klanten

copyright Pixabay

Periodiek organiseert verzekeraar Legal & General bijeenkomsten waarop de klanten van financieel adviseurs gevraagd worden aan deze adviseurs advies te geven. Het zijn bijeenkomsten waarop de adviseur in korte tijd waardevolle adviezen krijgt van zijn eigen klanten.

Klantpanels
“De deskundigen in onze bedrijfstak struikelen bijkans over elkaar heen om te vertellen dat de klant het allemaal anders wil”, aldus Theo Krins, manager vermogensadvies van Legal & General. “Maar de consument zelf lijkt oorverdovend stil. Voor ons was dat een extra reden om een aantal malen per jaar samen met financieel adviseurs klantpanels te organiseren. Voor een dergelijk klantpanel nodigt de adviseur een aantal van zijn relaties uit. Met die relaties gaat het kantoor dan in gesprek over de veranderingen die zich in de samenleving voordoen. Vervolgens wordt met de klanten besproken welke voorkeuren zij hebben ten aanzien van de dienstverlening van de adviseur. Als vertegenwoordigers van Legal & General hebben wij geen actieve rol. Maar we luisteren wel goed. Elke bijeenkomst leidt weer tot nieuwe gedachten die we meenemen. Luisteren naar de klanten: het gebeurt veel te weinig terwijl het zo veel oplevert” aldus Theo Krins.

Algemeen beeld
Uit de verschillende bijeenkomsten komt duidelijk naar voren dat de consument nog steeds een groot wantrouwen heeft richting banken en verzekeringsmaatschappijen. “Ik schrik vaak hoe diep dit sentiment zit, aldus Theo Krins. Dat poets je echt niet weg met een leuke reclamecampagne. Klanten blijken vaak wel op de hoogte te zijn van een aantal maatregelen dat in de afgelopen jaren is getroffen rondom wonen, werkzekerheid, studiekosten, pensioen en zorg. Maar wat al deze ontwikkelingen cumulatief voor hen betekenen is dan meestal onduidelijk. Zij zien de onafhankelijk adviseur als hun vertrouwensadviseur. Zij willen dat deze adviseur een regiefunctie heeft in het krijgen van inzicht en overzicht. Waarbij van de adviseur vooral verwacht wordt dat deze de verschillende ontwikkelingen op eigen initiatief vertaalt naar de financiële gevolgen die dit voor de individuele klant heeft.”

Waardevolle spiegel
“Ik had het nooit eerder gedaan, aldus Peter de Jong van Joficon Inkomensplanning en HV Hypotheken te Groesbeek. Maar deze eerste ervaring met klantpanels is me goed bevallen. Klanten kunnen je meer vertellen dan welke consultant dan ook. Zo werd mij deze avond duidelijk dat klanten je vooral kennen van de dienst die je voor hen hebt verricht. Heb je de hypotheek geregeld, dan zien de klanten je als hypotheekadviseur. Terwijl wanneer je de financiële gevolgen van echtscheiding hebt geregeld je opeens echtscheidingsdeskundige bent. Ik heb me naar aanleiding van deze avond gerealiseerd dat ik beter moet communiceren wat de dienstverlening van ons kantoor in de breedte is. Een ander opvallend punt was het enthousiasme van de aanwezigen voor het idee van een persoonlijk financieel jaarverslag. Een zaak die ik in de komende tijd zeker verder ga ontwikkelen.”

Bron: Legal & General

GEEN REACTIES