Verzekeren van afvalrecyclingbedrijven riskant risico

Bij 20 van de 27 geïnspecteerde mobiele brekers constateerde de Inspectie SZW 21 veiligheidsrisico’s, zoals valgevaar en het gevaar om tussen bewegende delen van de machine te komen.

In de zomer van 2012 controleerde de Inspectie SZW 26 bedrijven die met mobiele puinbrekers bouw- en sloopafval sorteren en bewerken. Daarbij zijn 27 breekinstallaties gecontroleerd. Mobiele puinbrekers breken en bewerken op locatie puin tot diverse steenachtige producten, die weer gebruikt worden in de wegenbouw en bij de productie van beton.

Bij 20 van de 27 geïnspecteerde mobiele brekers constateerde de Inspectie in totaal 64 overtredingen. Bij 1 op de 3 overtredingen ging het om veiligheidsrisico’s zoals een onveilig ingerichte arbeidsplaats, valgevaar en het gevaar om tussen bewegende delen van de machine te komen. In 12 gevallen was de situatie zo gevaarlijk, dat de werkzaamheden op last van de Inspectie onmiddellijk zijn stilgelegd. In nog 4 gevallen zijn de werkzaamheden preventief stilgelegd.

Bij 44% van de overtredingen waren onvoldoende maatregelen getroffen om blootstelling aan fijn stof zoals kwartsstof en dieseluitlaatgassen te voorkomen of te verminderen.

Bij 15% van de overtredingen waren er tekortkomingen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gehoorbescherming en mondkapjes. Ze waren niet beschikbaar gesteld, werden niet gebruikt of waren niet afgestemd op het risico.

In 2010 constateerde de Inspectie SZW bij inspecties in de afvalrecycling bij 66% van de bedrijven overtredingen van de Arbowet. Mobiele puinbrekers kwamen toen niet aan bod. Omdat de arbeidsrisico’s vergelijkbaar zijn, heeft de Inspectie deze bedrijven in 2012 gecontroleerd.

Met de inspecties wil de Inspectie SZW de naleving van de Arbowet verhogen op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen in bedrijven die zich bezig houden met het (mobiel) recyclen van bouw- en sloopafval. In 2014 zal de Inspectie opnieuw bedrijven in deze branche inspecteren, met name de bedrijven die nu in overtreding waren.

Brancheverenigingen, werkgevers- en werknemersorganisaties spannen zich in om veilig en gezond werken in de afvalbranche op een hoger niveau te krijgen. In de praktijk nemen de werkgevers echter nog onvoldoende maatregelen op het gebied van machineveiligheid en bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Partijen moeten nog de nodige acties ondernemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, aldus de inspectie

GEEN REACTIES