Verzekeraars willen solidariteit behouden

Om grip op data te behouden met het oog op privacy en solidariteit komt de verzekeringssector met een Solidariteitsmonitor. Dat staat in het green paper ‘Grip op data’ van het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren data van hun klanten om risico’s goed in te kunnen schatten – dat is de basis van verzekeren. Maar er komen nu steeds meer data beschikbaar, doordat processen en apparaten aan het internet worden gekoppeld (‘Internet of Things’). En dat heeft gevolgen voor verzekeraars en hun klanten.

Het Verbond gaat jaarlijks een Solidariteitsmonitor opstellen en rapporteert daar publiekelijk over. Premieverschillen zijn er al sinds jaar en dag, maar deze moet door alle data niet te ver uiteenlopen dat onverzekerbaarheid dreigt. De Solidariteitsmonitor volgt daarom onder meer hoe de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies zich ontwikkelt, evenals de dekking.

In het paper ‘Grip op data’ komt de sector met meer ‘checks and balances’. Het Verbond zal onder andere in een update van de Gedragscode verwerking persoonsgegevens bijzonder aandacht schenken aan de privacy-statements, zodat verzekerden weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast komt er een klankbordgroep Big Data die de opzet van alle waarborgen zal invullen en toetsen en die bekijkt of de voorgestelde checks ook doen wat ze moeten doen.

Big Data biedt kansen
Maar Big Data biedt verzekeraars en hun klanten ook kansen Dat loopt uiteen van snellere schadeafhandeling, een lagere schadelast en betere fraudebestrijding, tot meer inzicht in de klant waardoor de verzekeraar de klant beter kan helpen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij data uit kastjes in auto’s en huizen die inzicht geven in de risico’s die iemand loopt. Ook kunnen data aantonen dat iemand nooit buiten Europa reist maar wel een werelddekking heeft – en andersom. Big Data helpt dan de klant geld te besparen of een passender dekking te krijgen.

(Bron: Het Verbond)

GEEN REACTIES