Verzuimkosten fors onderschat

© Delta Lloyd

Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op €143 per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €230 per dag. Daarmee schat 71% de verzuimkosten te laag in. Dat blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd.

Ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op bedrijven, maar slechts 36% van de bedrijven maakt zich zorgen over ziekteverzuim. En dat terwijl 29% van de ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met langdurig ziekteverzuim.

Een derde van de bedrijven maakt zich enigszins zorgen over ziekteverzuim, maar slechts 3% ligt er echt wakker van. Kleinere bedrijven maken zich het minste zorgen over ziekteverzuim. Dit is opvallend, langdurige uitval kan juist bij bedrijven met minder dan 10 werknemers grote impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Bedrijven met meer dan 100 werknemers maken zich het meest zorgen en een aanzienlijk deel (18%) ligt er zelfs wakker van. Langdurig ziekteverzuim komt vaker voor bij grote bedrijven (67%) dan bij kleine bedrijven (21%).

Regie op ziekteverzuim
Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Met dit onderzoek willen we werkgevers inzicht geven in ziekteverzuim en hen bewust maken dat zij zelf de regie kunnen nemen in hun verzuimbeleid. We bieden werkgevers onder andere een masterclass ‘Omgaan met verzuim’ aan. Natuurlijk kun je met een ziekteverzuimverzekering de belangrijkste financiële risico’s afdekken, maar het is nog beter om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld door vroegtijdig signalen van verzuim te herkennen en in geval van verzuim een casemanager aan te stellen die het re-integratietraject zo goed mogelijk begeleidt. “

Verzuimkosten
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld €230 per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim € 400 per dag.

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Baken Adviesgroep onder 361 directeuren, eigenaren, HR- en finance managers die (mede)verantwoordelijk zijn voor verzuimverzekeringen. Op basis van het onderzoek heeft Delta Lloyd de whitepaper ‘Omgaan met verzuim’ en de infographic ‘Waarom regie op ziekteverzuim verstandig is?’ gemaakt.

(Bron: Delta Lloyd)

GEEN REACTIES