Verzekeraars moeten drastisch vernieuwen om levensvatbaar te blijven

verzekeraars moeten drastisch vernieuwen om levensvatbaar te blijven
© Px

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben vorig jaar hun bruto premie-inkomsten verder zien dalen. De totale premie-inkomsten namen af van € 74,1 miljard in 2014 tot € 72,7 miljard in 2015. Ook de bruto-uitkeringen namen af, van € 75,5 miljard in 2014 tot € 72,3 miljard vorig jaar. Het nettoresultaat van alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen steeg vorig jaar tot € 5,2 miljard.
Dit blijkt uit een analyse van KPMG van de ontwikkeling van de Nederlandse verzekeringsmarkt.

“Zowel in de zorg-, de schade- als de levenmarkt zullen verzekeringmaatschappijen drastisch moeten vernieuwen om levensvatbaar te kunnen blijven”, zegt Dina Aleman, partner bij KPMG Financial Services.

Aleman: “Dat betekent niet alleen dat zij nieuwe producten en diensten moeten ontwikkelen voor de klant, zij zullen ook beter moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.” Qua premie-inkomen was de zorgverzekeringsmarkt vorig jaar goed voor 60% van de totale bruto premie-inkomsten van de verzekeraars. Schade en leven nemen elk 20% voor hun rekening. De toename van het aandeel van de zorgverzekeringsmarkt wordt mede veroorzaakt door de invoering van de verplichte zorgverzekering.

Premiebeleid zorgverzekeraar niet langer houdbaar

Zorgverzekeraars zagen vorig jaar hun premie-inkomsten licht toenemen. De bruto premie-inkomsten stegen van € 41,5 miljard in 2014 tot € 43 miljard in 2015, een toename met 4%. De schadelast steeg echter evenredig mee. Het nettoresultaat van de zorgverzekeraars laat sinds 2013 een dalende lijn zien.

“De daling van het nettoresultaat hing vooral samen met de beslissing van de zorgverzekeraars om een deel van hun reserves te gebruiken om de zorgpremie laag te houden”, zegt Aleman. “Het huidige premiebeleid binnen de zorgverzekeringsmarkt, waarbij zorgverzekeraars een deel van hun reserves inzetten om de premie voor verzekerden lager te houden dan de werkelijke kosten, is op de lange termijn niet houdbaar. De reserves zijn niet oneindig groot. Bij stijgende zorgkosten zullen de premies dus wel omhoog moeten. Daarnaast zullen belangrijke toekomstige ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt ook politiek afhankelijk blijven.”

Levensverzekeraars: kostenreductie en strategische keuzes

De levenmarkt kenmerkt zich door al jaren teruglopende premie-inkomsten. Aleman: “Onder druk van de aanhoudend lage rente, dalende nieuwe productie en nieuwe eisen in het kader van zowel compliance als de wijze van communiceren, blijft de focus van verzekeraars in de levenmarkt vooral gericht op kostenbeheersing en schaalgrootte. Partijen die relevant willen blijven, zullen nu echter duidelijke strategische keuzes moeten maken die aansluiten bij de behoefte van klanten en tegelijkertijd voldoende (vrij) kapitaal moeten genereren.

Ik verwacht een verdere consolidatie van partijen, verdergaande invoering van oplossingen voor de closed books en nieuwe producten en diensten in het pensioendomein. De fundamentele keuze moet zijn of je primair verzekeraar wilt zijn of een beleggingsmaatschappij die ook wat risico verzekert.”

Meer aandacht voor preventie in de schademarkt

In de schademarkt zien we dat de resultaten onder druk blijven staan. Aleman: “De markt is duidelijk verzadigd met veel concurrentie. Kostenbeheersing, uitbesteding, schaalvergroting en schadelastbeperking (preventie) staan dan ook bovenaan de agenda van de verzekeraars en dat zal de komende jaren zo blijven.

Verzekeraars blijken overigens voor hun premiestelling nog vaak gebruik maken van historische (portefeuille) gegevens. Het wordt echter steeds belangrijker om te anticiperen op preventiemaatregelen, waarbij wordt ingespeeld op verwachte ontwikkelingen. Klimaatwijzigingen bijvoorbeeld, zoals stormen en hagelbuien en technologische ontwikkelingen als cybercrime, toepassing van data analyses, zelfrijdende auto’s en het gebruik van social media in het verkeer.”

(KPMG)

GEEN REACTIES