Meeste verzuim door ongevallen in de bouw

copyright Pixabay

Verzuimverzekeraars trekken als gevolg van arbeidsongevallen vooral de portemonnee in, het zal niet verbazen, de bouwsector. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO.

2,8% van de werknemers in de bouw verzuimt langer dan één dag als gevolg van een arbeidsongeval. Dat ligt fiks boven het gemiddelde cijfer in Nederland: 1,5%. Ook de horeca (2,2%), industrie (2,2%) en vervoer en opslag (2,1%) komen boven het gemiddelde uit. De laagste scores op dit vlak zijn te vinden in de financiële dienstverlening (0,3%) en informatie en communicatie (0,4%). Veel voorkomende letsels waren ontwrichtingen, verstuikingen, verrekkingen en (oppervlakkige) verwondingen.

In Nederland liggen deze specifieke verzuimcijfers lager vergeleken met de EU. Gemiddeld over de lidstaten van de Europese Unie kwamen ongevallen met minimaal vier dagen verzuim ruim 1 600 keer per 100 duizend werknemers voor (2014). Nederland scoort iets beter dan het Europese gemiddelde. In ons land vonden er dat jaar bijna 1 400 ongevallen per 100 duizend werknemers plaats.

Uit de cijfers van het CBS en TNO blijkt verder dat werknemers in de industrie struikelen, uitglijden, zich snijden of steken, zien als de belangrijkste gevaren in hun werk. Zij vinden het vaakst van alle werknemers dat binnen hun organisatie maatregelen genomen moeten worden rondom veiligheid en preventie van arbeidsongevallen. 10,3 procent geeft aan dat dergelijke maatregelen ontbreken en 1,5 procent vindt de stappen die al wel gezet zijn, niet voldoende. Ook werknemers in de bouw vinden met 11,2 procent relatief vaak dat actie ondernomen moet worden. Beide bedrijfstakken scoren hiermee ruim boven het gemiddelde van 7 procent van alle werknemers.

Bron: CBS, TNO

GEEN REACTIES