Verzekeraars keerden meer affectieschade uit in 2020

Verzekeraars keerden meer affectieschade uit in 2020
© S. Hermann & F. Richter, Pixabay

Sinds de invoering van de Wet Affectieschade in 2019 hebben verzekeraars meer affectieschade uitgekeerd: zo’n tien miljoen euro in 2020, tegenover zes miljoen euro in 2019. De afwikkeling verloopt over het algemeen snel en soepel.

Dat zegt het Verbond van Verzekeraars na een uitvraag onder zijn leden. In 2020 was er vaker sprake van meerdere naasten die recht hadden op een vergoeding, bijvoorbeeld een echtgenoot en meerdere kinderen. Daardoor laat 2020 een stijging zien in de gemiddelde schadelast: in 2019 keerden verzekeraars gemiddeld nog 14.000 euro per claim uit, in 2020 lag dat met 24.000 euro flink hoger. De afwikkeling verliep net als in 2019 snel en soepel, omdat er zelden discussie ontstaat tussen verzekeraar en slachtoffer over de hoogte van de claim.

Immateriële schade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een kind dat wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een partner die komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Vergoeding van affectieschade biedt erkenning, genoegdoening en helpt bij de verwerking, is de gedachte. Het is een vorm van smartengeld.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn/haar kinderen en ouders, of zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. Is hij verzekerd voor de schade die hij heeft veroorzaakt, dan betaalt zijn verzekeraar.

Vaste bedragen

Met het van kracht worden van de Wet Affectieschade is in 2019 gehoor gegeven aan de brede maatschappelijke wens om affectieschade voor (nabestaanden van) slachtoffers wettelijk te regelen. Door vaste bedragen en vastomlijnde doelgroepen in de wet op te nemen, is duidelijkheid gecreëerd richting nabestaanden van slachtoffers.

Onder de huidige Wet Affectieschade komen alleen zaken vanaf 1 januari 2019 voor vergoeding in aanmerking. Ook stelt de wet hoge eisen aan een vergoeding: er moet sprake zijn van zeer ernstig letsel. Het kabinet gaat de wet in 2024 evalueren; onder meer op het eventuele effect op de hoogte van verzekeringspremies.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES