Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers wagen zich niet aan maatwerkhypotheek

Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers wagen zich niet aan maatwerkhypotheek
© Pixabay

Het zijn vooral banken die maatwerkhypotheken bieden. Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers wagen zich er nog niet aan, meldt Vereniging Eigen Huis na een onderzoek. Van de 23 onderzochte geldverstrekkers bieden slechts 10 hun klanten actief een hypotheek op maat aan. Met name senioren en starters lopen hierdoor tegen belemmeringen aan. Zij krijgen geen passende hypotheek, terwijl dat in hun financiële situatie vaak wel verantwoord is.

Bij senioren gaat het bijvoorbeeld om huiseigenaren die verhuizen naar een woning met lagere hypotheeklasten of om mensen die eerder stoppen met werken, waardoor een AOW-gat ontstaat. Ook als voldoende eigen middelen aanwezig zijn, kan geen nieuwe hypotheek worden afgesloten. Bij starters gaat het vaak om de beoordeling van flexibele arbeidscontracten en de stabiliteit van het inkomen.

Nieuwe aanbieders verstrekken alleen standaardhypotheken
Uit het onderzoek blijkt dat vijf geldverstrekkers (Argenta, BijBouwe, Merius, Moneyou en vooralsnog NIBC) geen hypotheken aanbieden aan mensen die niet aan de standaard inkomensnormen voldoen. Een van deze partijen zegt daarover: ‘Wij willen de kosten laag houden met aantrekkelijke productvoorwaarden en een scherpe rente, in combinatie met een snel, voorspelbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd acceptatieproces.’

Een achttal geldverstrekkers (ASR, Lloyds Bank, Aegon, Centraal Beheer, Venn Hypotheken, Delta Lloyd, Woonfonds en vooralsnog MUNT) neemt geen voorwaarden op voor maatwerk in het kredietbeleid. Maatwerk is alleen mogelijk als een aanvraag tijdens het acceptatieproces toch niet blijkt te passen binnen de reguliere normen.

Informatie is onduidelijk
Tien hypotheekaanbieders bieden wel hypotheken op maat aan, maar de informatie die zij daarover verstrekken is vaak vaag en weinig concreet, vindt Vereniging Eigen Huis. Een onafhankelijk hypotheekadviseur kan daarmee niet vaststellen of de aanvraag die hij voor een klant doet ook kans van slagen heeft.

Door deze onzekerheid zullen adviseurs klanten niet kunnen helpen, of hen onnodig op kosten jagen als de aanvraag met verschillende hypotheekaanbieders moet worden besproken.

ING is een positieve uitzondering en biedt een concreet kader voor maatwerk. Als er bij de klant bijvoorbeeld sprake is van een inkomensterugval voor de pensioendatum van maximaal vier jaar, dan kan deze periode worden overbrugd met eigen vermogen. Veel andere hypotheekaanbieders willen in dit scenario alleen het inkomen en niet het vermogen van de klant meerekenen.

Platform Maatwerk
De onderzoeksresultaten stellen des te meer teleur, omdat medio vorig jaar de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het Platform Maatwerk heeft opgestart, om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen. Aan het platform nemen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en de AFM deel. Het Platform heeft een aantal mogelijkheden aangedragen om verantwoord maatwerk aan te bieden. Uit het onderhavige onderzoek blijkt dus dat geldverstrekkers daarvan nog weinig gebruikmaken.

Bron: VEH

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES