Verzekeraars blijven in beeld bij verplichte zzp-AOV

copyright Pixabay

Uit een voorstel van de Stichting van de Arbeid over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers blijkt dat verzekeraars een rol in de markt kunnen blijven spelen.

De verplichte AOV wordt uitgevoerd door het UWV, maar zzp-ers kunnen vrijstelling aanvragen wanneer zij al een verzekering hebben of willen afsluiten (minstens gelijkwaardig) bij een particuliere verzekeraar. Daarnaast kunnen zzp-ers zich aanvullend verzekeren; de uitkering van de UWV-AOV is maximaal het minimumloon.

In het voorstel dat er nu ligt, wordt de premie inkomensafhankelijk met een maximum van 200 euro per maand. Verder kunnen zzp-ers kiezen voor een langer eigen risico, tot twee jaar. In de periode van het eigen risico kunnen ondernemers dan het inkomstenverlies zelf opvangen of bijvoorbeeld lid worden van een broodfonds. Vanaf 2024 zou de verzekering kunnen ingaan.

Zzp-organisaties reageren teleurgesteld op het voorstel. Zij zijn voorstander van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Dit is tevens het uitgangspunt van de Commissie-Borstlap en naar verluid zouden ook de coalitiepartijen een verplichte verzekering voor alle werkenden willen.

De STAR ziet hier dus nu, in elk geval vooralsnog, vanaf. Waarschijnlijk zien werkgevers en vakbonden op tegen het op de schop nemen van bestaande regelingen. Voor verzekeraars is dit van belang omdat het hybride stelsel van WGA-verzekeringen in tact blijft.

Bron: FD, RTLZ, AD.

GEEN REACTIES