Verzekeraars beleggen duurzamer

Verzekeraars beleggen duurzamer
© Pixabay

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn de afgelopen jaren steeds duurzamer gaan beleggen. Dit meldt De Nederlandsche Bank na nieuw onderzoek. Verzekeraars hebben voornamelijk hun beleggingen in de relatief vervuilende sector grondstoffenwinning actief afgebouwd.

Met hun omvangrijke beleggingsportefeuilles kunnen verzekeraars bijdragen aan de transitie naar een klimaat-neutrale economie. Dit is nodig om de doelstellingen uit het akkoord van Parijs te halen. Alleen Nederlandse verzekeraars hebben al zo’n 460 miljard euro aan vermogen op hun balans, circa 55% van het Nederlands BBP. Hiervan investeerden Nederlandse verzekeraars begin 2019 zo’n 32 miljard euro in aandelen. Eerder onderzoek van DNB laat zien dat verzekeraars relatief duurzaam beleggen. De gemiddelde CO2-voetafdruk van verzekeraars is in de periode van 2012 tot 2015 sterk gedaald en sindsdien relatief constant is gebleven.

Investeringen in grondstoffenwinning afgenomen
In 2012 was slechts 24% van de totale aandelenbeleggingen van Nederlandse verzekeraars goed voor de helft van de gemiddelde CO2-voetafdruk van hun portefeuille. Met name de beleggingen in gas en elektra, grondstoffenwinning en de petrochemische industrie zijn vervuilend en dragen dus in grote mate bij aan de CO2-voetafdruk. Meer recente cijfers over 2019 laten zien dat verzekeraars relatief minder aandelenbeleggingen hebben in deze drie meest vervuilende bedrijfstakken (van 24% naar 17%). Vooral de investeringen in grondstoffenwinning zijn afgenomen. De aandelenportefeuille bestaat in het eerste kwartaal van 2019 nog maar voor 8 procent uit aandelen in grondstoffenwinning ten opzichte van 15 procent zeven jaar eerder.

Om uit te sluiten dat de verduurzaming van de beleggingsportefeuille van verzekeraars wordt gedreven door bijvoorbeeld prijsveranderingen, moeten de daadwerkelijke aan- of verkopen los worden gezien van prijs- en overige mutaties (bijvoorbeeld wisselkoersmutaties). Dit heeft DNB gecheckt.

Over het algemeen hanteren verzekeraars de strategie “buy low, sell high”. Aandelen die in prijs zijn gestegen, worden verkocht en aandelen die in prijs zijn gedaald, worden aangekocht. Door deze rebalancing-strategie blijft de samenstelling van een aandelenportefeuille constant. Dit patroon zien we echter niet in de sector grondstoffenwinning. De aandelenprijzen in deze sector zijn (als enige sector) gedaald, maar verzekeraars hebben niet aangekocht. Integendeel, doordat verzekeraars deze aandelen juist zijn gaan verkopen hebben ze hun posities in grondstoffenwinning actief afgebouwd. Juist deze afbouw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de aandelenportefeuille van verzekeraars.

Bron: DNB

GEEN REACTIES