(Findinet) Vernieuwd PPPc Delta Lloyd haalt hoogste productrating MoneyView

Het Persoonlijk Pensioen Plan collectief haalt de hoogste MoneyView ProductRating score voor beschikbare premieregelingen.

Het pensioenplan van Delta Lloyd  heeft volgens dit onderzoek de laagste kosten.

"Afgezet tegen de verzekerbare DC-markt, haalt het Persoonlijk Pensioen Plan de hoogste MPR score." Dit komt onder andere door de ruime productmogelijkheden en lage kosten.

Duidelijk

Delta Lloyd heeft het Persoonlijk Pensioen Plan collectief volledig vernieuwd.

Uitgangspunt voor de beschikbare premieregeling is de netto-staffel 2 (ouderdomspensioen en uitgesteld partnerpensioen) uit het staffelbesluit van 21 december 2009. De kosten en risicodekkingen worden buiten de beschikbare premie om bij de werkgever in rekening gebracht. De gehele beschikbare premie met uitzondering van 0,5% aankoopkosten voor de fondsen wordt volledig belegd.. Duidelijk voor de werkgever en makkelijk uit te leggen aan werknemers.

Indexfondsen in de Delta Lloyd Lifecycles

Delta Lloyd biedt standaard passief beheerde fondsen (Indexfondsen) aan. Bij Indexfondsen wordt in gerenommeerde indextrackers geïnvesteerd die een bepaalde financiële index volgen. Omdat geen actief fondsbeheer plaatsvindt, zijn de fondsbeheerkosten lager en wordt doorgaans het risico meer gespreid.Delta Lloyd biedt drie Lifecycles aan: de Neutrale, de Defensieve en de Offensieve Lifeycle.
Meer zekerheid met de Pensioenstabilisator

Met de Delta Lloyd Pensioenstabilisator creëert een deelnemer binnen het Persoonlijk Pensioen Plan zekerheid over zijn aan te kopen pensioen. De deelnemer koopt participaties aan van de Pensioenstabilisator. Deze participaties hebben dagelijks een waarde (een ‘koers’) die een tegengesteld verband kent met het verloop van de marktrente. Deze koers stijgt dus bij een dalende rente; andersom daalt de koers bij een stijgende rente. Op deze manier heeft het verloop van de marktrente nauwelijks invloed op de aan te kopen pensioenuitkeringen. Meer zekerheid dus voor werknemer. De Delta Lloyd Pensioenstabilisator is een vast onderdeel van alle Lifecycles.

Lage kosten en gunstige tarieven

Met de indexfondsen kent Delta Lloyd nu lagere fondsbeheerkosten. De prijsstelling van het overlijdensrisico en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is ook verlaagd. Hiermee is het PPPc een duidelijk en actueel product tegen een lage prijsstelling.

Delta Lloyd maakte een samenvatting van het MoneyView-rapport, dat gedownload kan worden van haar website.

GEEN REACTIES