Eind- en toetstermen Wft-module Pensioenverzekeringen definitief

Bij de opzet van de toetstermen heeft de beroepspraktijk en taakstructuur van de pensioenadviseur centraal gestaan. Rond deze taakstructuur zijn de eind-en toetstermen van de nieuwe pensioenmodule gerangschikt. De opzet van de nieuwe module kent verder een indeling in kennis, vaardigheden competenties en professioneel gedrag.

Met de inwerkingtreding van de Wft-module Pensioenverzekeringen worden de wettelijke vakbekwaamheidseisen rond advisering in pensioenverzekeringen en premie-pensioenvorderingen (2e pijler) significant verzwaard. Van de pensioenadviseur wordt onder andere vereist dat hij de pensioenregeling van de werkgever en DGA inventariseert, analyseert en adviseert, bestaande pensioenverzekeringen en aanspraken op lopende pensioenregelingen beheert, een pensioenadvies voor de werkgever (algemeen) of DGA ontwerpt, een risico-analyse uitvoert en de financiële en juridische positie van de opdrachtgever inventariseert.

Per 1 januari 2012 treedt de nieuwe Wft-module Pensioenverzekeringen in werking. Financieel dienstverleners moeten per die datum voldoen aan de vereiste vakbekwaamheidseisen van deze module. Voor financieel dienstverleners die beschikken over een vergunning Levensverzekeringen geldt een overgangsregeling. Zij hebben tot 1 januari 2014 om aan de vereiste vakbekwaamheid van de Wft-module Pensioenverzekeringen te voldoen.

De toetstermen, alsmede een beperkte aantal wijzigingen van de wijzigingen in die van de Levenmodule zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

GEEN REACTIES