Vergroening woningen zet door, maar niet voor de laagste energielabels

Vergroening woningen zet door, maar niet voor de laagste energielabels

Hoewel Nederland druk bezig is met het verduurzamen van de eigen woning, wil het aantal woningen met energielabel F of G nog maar niet afnemen. Van alle woningen die een geregistreerd energielabel hebben, heeft 32% het label A, dat is bijna een verdubbeling in tien jaar tijd. De overheid richt zich met name op woningen met label F en G bij het verduurzamen van de woningvoorraad, maar dat is nog niet terug te zien. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa in het WOX kwartaalbericht van het tweede kwartaal van 2022.

Nog veel slechte energielabels

Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning of appartement en ook bij de oplevering hiervan. Deze verplichting geldt sinds 2008. Lang niet alle woningen hebben daarom een energielabel: op dit moment heeft 41% van de woningen geen geregistreerd energielabel.

Van de woningen die wel een energielabel hebben, heeft 32% het label voor de meest energiezuinige woningen. Sinds 2010 is dit percentage sterk gegroeid. Ook het aantal B-labels is toegenomen. Het aantal C-labels vertoont weinig beweging. Vooral het aandeel woningen met labels D en E is flink afgenomen. Ook zijn er relatief wat minder F-labels. Het aandeel G-labels is in de afgelopen twaalf jaar echter nauwelijks veranderd.

Volgens Calcasa is het juist de groep woningen met de slechtste energielabels waar de overheid zich op richt: “Zo heeft minister de Jonge plannen gedeeld om vanaf 2030 geen woningen meer te laten verhuren met een energielabel E, F, of G,” aldus Calcasa. Dat betekent dat er werk aan de winkel is, want zo’n 11% van de huurwoningen heeft een energielabel E of slechter.

Hoger inkomen – groener wonen

Calcasa heeft onderzocht hoe de relatie is tussen het aandeel hoge inkomens en de energielabels in een buurt. Het blijkt dat hoe meer huishoudens met hoge inkomens er zijn, hoe minder B- en C-labels er zijn. Als het percentage hoge inkomens tussen 50% en 60% ligt, heeft ruim 56% van de woningen energielabel A. In buurten met maar 0% tot 10% hoge inkomens, is dat maar ongeveer 25%. Het verschil zit hier volledig in de labels B en C, het aandeel labels D, E, F en G is voor beide groepen namelijk ongeveer gelijk.

Verschil in energieverbruik

Een doel van het energielabel is om mensen meer bewust te maken van het energieverbruik van hun woning. Met de huidige energieprijzen is het geen overbodige luxe daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Calcasa berekende dat woningen met een energielabel G gemiddeld 50% meer gas verbruiken dan woningen met energielabel A. Daarnaast gebruiken de woningen met een slecht label 15% tot 25% meer elektriciteit. Voor een gemiddelde woning van 100 m2 komt dat neer op 400 m3 gas en 300 kWh elektriciteit.

Bron: Calcasa

GEEN REACTIES