Verbond wil provisieregels schade in Bgfo

Het Verbond wil dat regels met betrekking tot actieve transparantie en een bonus/incentives verbod bij schadeverzekeringen worden opgenomen in het Bgfo. Dat schrijft het Verbond in een brief aan de Kamer, waarin verder aandacht gevraagd wordt voor de mogelijkheid van gespreide betaling, het level playing field, de fiscale problematiek en voor een vereenvoudigd, consistent en helder wettelijk kader."

In de brief van de minister wordt weinig aandacht besteed aan schadeverzekeringen. Naar onze mening is er aanleiding om ook voor schadeverzekeringen maatregelen te treffen om te waarborgen dat de klant aan het stuur komt en dat de rollen van verzekeraar en intermediair worden ontvlochten", schrijft het Verbond, dat expliciet aangeeft een verbod op provisie voor schadeverzekeringen niet nodig te vinden. "Wel zijn nadere eisen aan de vormgeving hiervan geboden. Wij vinden dat duidelijk moet zijn dat onafhankelijk advies niet een gratis onderdeel van het product van verzekeraars is. Daarom pleiten wij voor transparantie van de provisie voor de klant: actief, dus ook zonder dat hij erom vraagt, en zowel voordat hij besluit een verzekeringsproduct aan te schaffen als bij verlenging van het contract. Daarnaast pleiten wij voor een verbod op bonussen en incentives conform de BGFO-regeling voor complexe producten. Dat voorkomt het zogenaamde ´waterbedeffect´.

Gespreide betaling

In dit kader willen wij nog een opmerking maken over de mogelijkheid van gespreide betaling door klanten van de beloning voor advies. Dit is nu ook automatisch verankerd in het provisiesysteem. Soms kunnen of willen klanten de rekening niet in een keer betalen. Het meest zuivere alternatief voor gespreide betaling die nu automatisch verankerd is in het provisiesysteem "is de mogelijkheid dat de adviseur de klant in staat stelt om gespreid te betalen.  Daarnaast wordt er vanuit de markt op aangedrongen dat de verzekeraar hiervoor een faciliteit biedt. Wij zouden deze weg open willen houden voor aanbieders die deze service willen bieden, maar dat moet dan wel zodanig worden ingericht en uitgewerkt dat er geen verkeerde prikkel van uitgaat."

Level playing field

"Ook voor ons staat het buiten kijf dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Zo zal een adviseur van de bank die zich als ´onafhankelijk adviseur´ presenteert onder dezelfde eisen moeten vallen. En er is geen reden voor een verschillende behandeling van de eisen met betrekking tot integriteit, deskundigheid en transparantie over wat de klant mag verwachten aan dienstverlening. Deze zijn immers bedoeld om het belang van de klant te waarborgen en dienen dan ook ongeacht de vorm van advisering te gelden. Anderzijds houdt level playing field ook in dat verschillende gevallen verschillend worden behandeld. Onafhankelijk advies verschilt qua rol ten opzichte van de consument en qua risico van belangenverstrengeling fundamenteel van niet-onafhankelijk advies. Uiteraard moet de klant weten met wat voor type adviseur hij te maken heeft. Daarom ook pleiten wij voor meer transparantie hieromtrent, bijvoorbeeld in de vorm van een wettelijk beschermd ´label´."

Fiscaliteit

"Ook in de fiscale behandeling is level playing field tussen de verschillende beloningssystemen van belang. Het lijkt er nu op dat verschillende beloningsafspraken met de klant onder verschillende belastingregimes (BTW, fiscale lijfrenteaftrek of assurantiebelasting) vallen. Hier gaat een ongewenst sturend effect vanuit. Naar onze mening moet het fiscaal niet uitmaken welk type beloning met de klant wordt afgesproken."

GEEN REACTIES