Besluit beheerst beloningsbeleid

Het Besluit beheerst beloningsbeleid is gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit treedt op 1 januari 2011 in werking. Het gaat niet om een apart besluit, maar om wijzigingen in het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Hiermee krijgen De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten de expliciete bevoegdheid om het beloningsbeleid van financiële ondernemingen, ook die van intermediairbedrijven, te toetsen. De regels zijn gericht op bestuurders en medewerkers van alle financiële ondernemingen, met name waar de beloning voor een significant deel variabel is of kan zijn. De instellingen dienen de principes concreet toe te passen op hun situatie en daartoe hun beloningsbeleid kritisch tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.

In het algemeen gaat het om beloningsvormen waarvan een omzetprikkel uitgaat.

GEEN REACTIES