Verbond verdedigt private WGA in brochure

Het Verbond heeft tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer zijn spreektijd vooral gebruikt om te benadrukken dat het hybride stelsel vastloopt. Directeur Harold Herbert: "In onze brochure ´Naar een private WGA´ worden alle argumenten uit de doeken gedaan, maar laat ik ons belangrijkste bezwaar nog even kort toelichten. Het is in de (dagelijkse) praktijk simpelweg onmogelijk gebleken een level playing field te creëren tussen een omslagstelsel (dat het UWV hanteert) en de rentedekking waar verzekeraars zich wettelijk aan moeten houden. Kleine werkgevers die bij het UWV zijn verzekerd, zitten in de praktijk bij het UWV vast als ze al één zieke of arbeidsongeschikte werknemer hebben. Zij krijgen te maken met steeds hogere premies. Gelukkig zijn wij niet de enigen die daarachter zijn gekomen, want het is ook een duidelijke conclusie in de WGA-tussenevaluatie die het demissionaire kabinet dit voorjaar naar het parlement stuurde."

In de brochure pleit het Verbond van Verzekeraars voor volledige private uitvoering van de WGA.

"Dit betekent niet alleen dat huidige knelpunten verdwijnen, maar ook

1. Werkgever en werknemers aan het stuur

2. Optimale re-integratieresultaten

3. Stabiele en robuuste premiestelling

4. Duidelijker aanspreekpunt werknemers

Mensen vertrouwen erop dat verzekeraars een centrale rol spelen in het spreiden van risico&acutes, het beheersbaar maken ervan, en het bieden van een vangnet als het misgaat. Omdat de vanzelfsprekendheid van dat vertrouwen een deuk heeft opgelopen, werkt de branche al geruime tijd aan het herstel ervan. De klant moet centraal staan.In de huidige – hybride – WGA-regeling staat niet de klant niet centraal, maar de instituties: de verzekeringsindustrie, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de re-integratie-industrie, het bouwwerk van de sociale zekerheid."

GEEN REACTIES