Niet hoeveelheid regen, maar intensiteit van de bui is bepalend

Tijdens een internationale klimaatconferentie in Rotterdam maakte CVS-manager Fred Treur bekend dat niet de hoeveelheid regen, maar de intensiteit van de bui bepalend is voor de schade. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen neerslag en schade. Het gevonden verband is gebruikt om de klimaatscenario’s van het KNMI door te rekenen.

Volgens Treur is het zeer uniek dat nu ook een financiële inschatting kan worden gemaakt van de gevolgen van een deel van de klimaatverandering.

Uit de data over 2008 blijkt dat de totale schadelast aan inboedels als gevolg van neerslag beperkt blijft tot zo’n tien miljoen euro. De schade aan opstallen daarentegen bedroeg in 2008 ongeveer tachtig miljoen euro.

GEEN REACTIES