Verbond komt met model om smartengeld te berekenen

Verbond komt met model om smartengeld te berekenen

Wanneer iemand letselschade oploopt, heeft hij in veel gevallen recht op smartengeld. Het bepalen van de hoogte van het bedrag is echter een lastige zaak. Daarom komt het Verbond van Verzekeraars met de Smartengeldcalculator. Deze calculator moet zorgen dat klanten met licht letsel sneller geholpen worden en krijgen waar ze recht op hebben, zonder lange discussies.

Gelijke behandeling

Smartengeld wordt uitgekeerd aan mensen die letselschade hebben opgelopen door toedoen van een ander. Het is een vergoeding die bedoeld is als compensatie voor de geleden emotionele schade. Die schade is echter lastig in geld uit te drukken en is bovendien afhankelijk van veel verschillende zaken. Zo is het bijvoorbeeld van belang of het letsel volledig zal genezen en hoe lang dat duurt maar ook of het slachtoffer zijn werk kan blijven doen en zijn hobby’s kan blijven uitoefenen.

Om tot een eerlijk bedrag te komen, kunnen alle aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars voortaan gebruikmaken van de smartengeldcalculator. Met de calculator kunnen zij op een gestandaardiseerde en transparante manier berekenen op welk bedrag een slachtoffer met letselschade recht heeft. Door de tool te gebruiken, krijgen overeenkomstige gevallen eenzelfde uitkering.

Doordat de tool het bedrag op een eenduidige manier vaststelt, is er minder discussie mogelijk over de hoogte van het bedrag. Ook krijgen de slachtoffers zo sneller duidelijkheid over waar ze recht op hebben. Tests met het model hebben uitgewezen dat het in 85% van de gevallen een vergelijkbaar bedrag oplevert als nu al in de praktijk vastgesteld wordt.

Voor de lichtere gevallen

Volgens Geeke Feiter, directeur Schade van het Verbond, begrijpen slachtoffers niet of nauwelijks hoe het bedrag tot stand is gekomen. De smartengeldcalculator kan meer duidelijkheid geven in gevallen waarin de slachtoffers licht letsel hebben opgelopen. “Voorbeelden van licht letsel zijn (brand)wonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken. Het moet in ieder geval gaan om letsel dat binnen zes maanden zonder complicaties geneest, dat niet of slechts tijdelijk leidt tot arbeidsongeschiktheid en waarbij na zes maanden ook geen medische behandelingen of controles meer nodig zijn”, aldus Feiter.

Het Verbond is in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland bezig ook een versie van de smartengeldcalculator voor slachtoffers te ontwikkelen. Deze zal naar verwachting in de loop van 2023 klaar zijn.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES