Verbond genomineerd voor Big Brother Award

Bits of Freedom

Het Verbond van Verzekeraars is door burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BOF) genomineerd voor de Big Brother Awards Expertprijs. Het betreft een prijs die door een vakjury wordt toebedeeld voor privacyschendingen die minder (media)aandacht krijgen maar dat volgens BOF wel verdienen. De gemeente Rotterdam en staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) zijn de andere genomineerden.

Het Verbond van Verzekeraars verklaart klanten vogelvrij, aldus BOF. Het Verbond heeft een gedragscode opgesteld voor onderzoek bij vermoeden van fraude. Zo kunnen zorgverzekeraars een “persoonlijk onderzoek” uit laten voeren. Uit de praktijk blijkt dat die code flink tekortschiet: de onderzoeksbureaus gaan behoorlijk ver, aldus BOF. Ze volgen mensen voor lange periodes met camera’s, soms tot in de tuin. Eén bureau zou hebben overnacht in de Bed and Breakfast van een van de geobserveerden. Expert Arnold Roosendaal over deze nominatie: “Een forse privacyinbreuk, met bijzonder weinig waarborgen, en voor verzekerden vaak de schijn tegen.”

De gemeente Rotterdam is genomineerd voor de wijze waarop zij omgaat met de door haar ontworpen Rotterdamwet, op grond waarvan gemeenten de mogelijkheid hebben om werkloze nieuwkomers in bepaalde buurten te weigeren. Rotterdam grijpt de wet volgens BOF nu ten onrechte aan om vermeend asociale, criminele of geradicaliseerde burgers te weigeren. Staatssecretaris Dijkhoff krijgt de nominatie voor zijn hackvoorstel waarmee de politie de mogelijkheid krijgt om mee te kijken in digitale (online) apparatuur van verdachten.

Bits of Freedom vroeg mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en publicisten om nominaties voor de Big Brother Awards Expertprijs in te sturen. De prijs wordt op 14 november uitgereikt in de Stadsschouwburg Amsterdam.

(BOF)

GEEN REACTIES