Verbond en verzekeraars onderzoeken onterechte opzegkosten

Verbond en verzekeraars checken onterechte opzegkosten
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars gaat in overleg met verzekeraars bezien hoe de gedragscode op het gebied van opzegkosten kan worden aangescherpt. Dit meldt minister Hoekstra van Financiën in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het artikel ‘Betalen om op te zeggen’ van de Consumentengeldgids van april.

Uit dit artikel blijkt dat diverse particuliere schadeverzekeringen onverwacht kosten in rekening brengen wanneer een klant de verzekering wil opzeggen. Deze kosten zijn soms even hoog als de maandelijkse premie.

Hoekstra: “Het onverwachts in rekening brengen van opzegkosten kan een drempel opwerpen voor consumenten om over te stappen naar een andere verzekeraar. Ik vind het van belang dat een consument niet met dergelijke onverwachte drempels wordt geconfronteerd op het moment dat hij een verzekering wil beëindigen. Als er al opzegkosten bij een schadeverzekering in rekening worden gebracht, dient dit op voorhand duidelijk te zijn.”

Voor de meeste contracten geldt sinds 2011 de Wet Van Dam. Deze wet bepaalt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. Schadeverzekeringen vallen niet onder de wet, maar verzekeraars hebben in de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen’ van het Verbond van Verzekeraars vastgelegd zich wel aan die regels te houden. Hoekstra vind het “een goede zaak” dat verzekeraars hier nu mee aan de slag gaan.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES