(Findinet) VEH: Let op mensen met een lager inkomen

De Vereniging Eigen Huis is is verheugd over het voorstel van de minister om bij hypotheekadvisering de provisie uit te bannen. "Immers de adviseur zou onvoorwaardelijk de belangen van de klant moeten dienen en niet zijn eigen portemonnee. De vereniging verwacht dat dit voorstel een belangrijke bijdrage levert aan de gewenste cultuuromslag van verkoopgedreven advisering naar klantgerichte advisering."

Lagere inkomens

Vereniging Eigen Huis wil dat er in de uitwerking van de nieuwe beloningsregeling voldoende aandacht is voor mensen met een lager inkomen.
"In een provisiemodel zit de prijs voor de advisering verwerkt in de prijsstelling van het product. Bij directe beloning krijgt de klant een rekening voor het advies, die op korte termijn moet worden betaald. Hierdoor bestaat het risico dat mensen met een lager inkomen om deze reden de adviseur gaan mijden als zij een complex financieel product nodig hebben. Dit moet worden voorkomen", aldus de vereniging die verder niet aangeeft aan welke maatregelen daarbij gedacht moet worden.

De vereniging is teleurgesteld dat voorstellen onvoldoende inspelen op de nazorg die een klant van zijn adviseur mag verwachten als eenmaal het product is afgesloten. "De wetgeving geeft hier onvoldoende duidelijkheid over, waardoor de klant in de praktijk vaak teleurgesteld wordt."

GEEN REACTIES