Veel vraag naar cyber- en dataverzekeringen

© Pixabay

De belangstelling onder het Nederlandse bedrijfsleven voor cyber- en dataverzekeringen neemt explosief toe. Dat blijkt onder meer uit de groei die specialist Hiscox in het eerste kwartaal van 2016 doormaakt met haar product Cyber & Data Risks by Hiscox. Van deze bedrijfsverzekering tegen de risico’s van data-diefstal en inbreuken door hackers sloot Hiscox in drie maanden tijd meer polissen af dan in de vier jaar ervoor.

Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber and Data Risks van Hiscox: “De sterke groei is een samenspel van factoren. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het product. En Hiscox heeft er veel aan gedaan om bewustzijn te creëren – zowel bij onze klanten als onze partners – voor de cyber- en datarisico’s die bedrijven lopen. Door workshops en seminars te organiseren, door als sparringpartner voor bedrijven en instanties te fungeren en door kennis te vergaren en te delen. Daarnaast zijn eind 2015 de dekkingen verder uitgebreid en de polisvoorwaarden verbeterd én vereenvoudigd.”

Ook het momentum speelt een rol. Chalabai: “Vanaf dit jaar gelden er veel strengere regels voor het melden van datalekken en kunnen boetes oplopen tot honderdduizenden euro’s. Veel ondernemers die de beslissing hebben uitgesteld, willen nu niet langer zelf de risico’s lopen.”

Hoewel harde cijfers ontbreken, schat Chalabi in dat de meeste bedrijven die cyberrisico’s lopen zich hiervoor nog niet hebben verzekerd. “Ik denk dat tenminste 75% van de markt zich nog niet heeft verzekerd, als het niet meer is. Omdat het om relatief nieuwe bedreigingen gaat, duurt het even voordat ondernemers de risico’s inzien en kunnen beoordelen.”

(Bron: Hiscox)

GEEN REACTIES