Pensioenfederatie wil ook kleine pensioenaanspraken behouden

© CBS

De zeven pensioenfondsen, die in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), cijfers en feiten verzameld over kleine pensioenaanspraken blijken ruim 750.000 aanspraken onder de 10 euro per jaar in de boeken staan. Hiervan zijn meer dan 100.000 pensioenaanspraken kleiner dan 1 euro per jaar.

Meer dan 500.000 deelnemers hebben bij twee of meer van deze pensioenfondsen pensioenaanspraken staan. Vaak gaat het daarbij om kleine aanspraken, ruim onder de afkoopgrens van 465 euro pensioen per jaar.

Nu mogen pensioenfondsen deze afspraken nog afkopen. Zij doen dit  om op de administratiekosten te besparen. Inmiddels is de opinie hierover veranderd en is er de gedachte om de kleine aanspraken toch kunnen blijven behouden voor pensioenuitkering. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bundelen van meerdere kleine pensioenaanspraken tot één grotere aanspraak.
Klijnsma heeft hierover vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd. Klijnsma wil het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. De staatssecretaris streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden. De Pensioenfederatie ondersteunt deze gedachten.

Het onderzoek is uitgevoerd met de volgende zeven pensioenfondsen:

  • Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)
  • Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (Schoonmaak)
  • Pensioenfonds Flexsecurity (Flexsecurity)
  • Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Detailhandel)
  • Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (Levensmiddelen)
  • Bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
  • Bedrijfstakpensioenfonds voor de Horeca en Catering (PH&C)

Deze zeven pensioenfondsen hebben gezamenlijk 1.026.800 actieve deelnemers en 3.161.870 slapers. In totaal administreren deze fondsen dus iets meer dan vier miljoen pensioenaanspraken. Het aantal natuurlijke personen die deze aanspraken hebben opgebouwd bedraagt 3.428.900.

(Bron CBS en Pensioenfederatie)

GEEN REACTIES