Veel branden in afval- en recyclingbedrijven

copyright Pixabay

Het aantal branden in afval- en recyclingbedrijven is buitensporig hoog, signaleert het Verbond van Verzekeraars.

Uit cijfers van miljoenenbranden die het Nivre bijhoudt voor het Verbond, blijkt dat er in de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal 13 grote branden zijn geweest met ruim 173 miljoen euro schade. En dat zijn alleen nog maar de grote branden. Ook in 2016 waren er de nodige branden, waarvan de schadelast nog niet in kaart is gebracht. Vanwege het grote risico op brand is een aantal verzekeraars inmiddels gestopt met het verzekeren van deze bedrijven.

Zelfontbranding
De meeste branden in afval- en recyclingbedrijven ontstaan door broei of zelfontbranding. Broei ontstaat in bijvoorbeeld matrassen of stoffen, zelfontbranding ontstaat door de aanwezigheid van bijvoorbeeld accu’s of batterijen.

Risicobewust
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, stelde zaterdagavond in EenVandaag dat eigenaren van afval- en recyclingbedrijven meer risicobewust moeten worden. ‘Het is duidelijk dat het roer om moet.’ Hij pleit voor strengere en betere regelgeving waaraan de recyclebedrijven moeten voldoen.

Milieuschade
Volgens Weurding is het grote aantal afvalbranden niet alleen een probleem voor de bedrijven zelf. Ook de omgeving heeft er last van, bijvoorbeeld doordat er milieuschade ontstaat. Verder is bij deze branden vaak een langdurige inzet van brandweer en hulpdiensten nodig. ‘De veiligheid is in het geding. Niet alleen van het bedrijf, maar ook van werknemers, omwonenden en het milieu.’

Preventie
Afval- en recyclingbedrijven kunnen volgens het Verbond veel doen om brand te voorkomen, vooral ook omdat er zoveel bekend is over de oorzaken. De belangrijkste preventiemaatregel is het goed monitoren van de opslag: welk materiaal ligt waar opgeslagen en hoe? Dat geldt ook voor zaken als de temperatuur en vochtigheid. Maatregelen om brand te beperken en te bestrijden zijn eveneens essentieel.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES