Minister Blok blijft bij overgangstermijn nieuwe hypotheekaanvragen

Antwoord Blok op Kamervragen Ronnes
© Px

Minister Blok weigert, in antwoord op Kamervragen, om de overgangstermijn tot 1 februari voor nieuwe hypotheektrajecten te verlengen. Wat hem betreft zijn de nieuwe hypotheeknormen tijdig bekend gemaakt en is de overgangstermijn lang genoeg.

Volgens nieuwe Europese hypotheekregels (de Mortgage Credit Directive) mogen banken alleen nog maar werken met bindende offertes. Het toetsmoment van hypotheekaanvragen is verlegd van het moment van aanvraag naar de datum waarop de bank de hypotheek definitief akkoord geeft.

Voor hypotheekaanvragen die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend, geldt een overgangstermijn. Zij worden nog beoordeeld volgens de oude regels, mits de bank de bindende offerte voor 1 februari klaar heeft. Consumenten zijn dus afhankelijk van de snelheid van hun bank.

Daar komt bij dat consumenten die een hypotheek afsluiten volgens de nieuwe regels, vaak minder kunnen lenen. Bij een rente onder de 2% (bijvoorbeeld 10 jaar vast), kan er gemiddeld zo’n 5% minder geleend worden op het inkomen dan onder de oude regels.

 

Dreigende chaos
De markt vreesde chaos voor consumenten. O.a. Harrie-Jan van Nunen, directeur van inkoopcombinatie De Financiële Makelaar en de OvfD trokken aan de bel. Dit was reden voor de Kamerleden Ronnes (CDA), Van der Linde (VVD), Albert de Vries (PvdA) en Dijkgraaf (SGP), om Kamervragen te stellen aan minister Blok van Wonen.

De minister is echter niet van plan iets te veranderen. “Het ligt in de rede om informatie te toetsen aan de leennormen die op dat moment gelden, niet aan leennormen in het verleden. De aanbieder toetst immers op dat moment op basis van alle bekende gegevens in hoeverre een (bindend) aanbod kan worden gedaan dat verantwoord is.”

De minister realiseert zich dat consumenten afhankelijk zijn van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij de aanbieder, maar “de nieuwe leennormen zijn ruim voor de ingangsdatum bekend.”

Ook onderschrijft Blok het standpunt dat consumenten niet in de problemen mogen worden gebracht door de overgang naar de nieuwe werkwijze. “De AFM en de sector delen dit standpunt. Daarom hebben de AFM en de sector, waaronder het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), samen gekeken hoe op een voor de consument verantwoorde en voor de sector praktisch uitvoerbare manier kan worden omgegaan met knellende situaties van consumenten als gevolg van de overgang en overgangstermijn tot 1 februari ingesteld.”

Om toekomstige problemen vóór te zijn, wijst Blok alvast op wijzigingen in maximale loan-to-value (LTV) die per 1 januari 2018 zullen ingaan: “Hiermee kunnen hypotheekverstrekkers, -adviseurs en aanvragers tijdig rekening houden. Door tijdig te anticiperen op deze nieuwe normen wordt onzekerheid voor consumenten voorkomen. Ook de inkomensnormen kunnen daarna nog wijzigen, maar ook deze wijzigingen zijn ruim van tevoren bekend. Bovendien hoeft de wijziging van de inkomensnormen niet te leiden tot een beperking van de leencapaciteit.”

 

Bron: Min. Wonen en Rijksdienst

GEEN REACTIES