Aegon: werkgevers bereiden zich nog nauwelijks voor op nieuw pensioen

werkgevers nauwelijks voorbereid op nieuw pensioenakkoord

In 2019 werd een pensioenakkoord gesloten, waarin het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken welke vorm het nieuwe pensioenstelsel krijgt. Bijna de helft van de werkgevers heeft geen idee wat dit pensioenakkoord inhoudt. En dat terwijl het nieuwe pensioenstelsel veel van hen zal vragen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van Aegon Cappital. Voor dit onderzoek is gesproken met degenen die verantwoordelijk zijn voor pensioen binnen hun organisatie.

Verantwoordelijkheid van de werkgever
De overgang op het nieuwe pensioenstelsel brengt zelfs zoveel werk met zich mee, dat het kabinet heeft besloten om de invoering met een jaar op te schuiven naar 1 januari 2027. Uit het onderzoek van Ipsos en Aegon Cappital blijkt dat een jaar uitstel geen overbodige luxe is. Werkgevers zijn er nog niet erg actief mee bezig. Van de 250 ondervraagde werkgevers is 12 procent totaal onbekend met het pensioenakkoord. Nog eens 34 procent heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt. Toch geven werkgevers in het onderzoek aan dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het pensioen van hun werknemers en daarmee ook voor de aanpassingen die het nieuwe stelsel van hen eist.

Nauwelijks voorbereid
Door deze onbekendheid zijn er nog maar weinig ondernemingen die zich actief voorbereiden op het nieuwe akkoord. Slechts de helft heeft een begin gemaakt, en deze groep beperkt zich tot nu toe voornamelijk tot ‘inlezen’. Marianne de Boer (foto), CEO van Aegon Cappital, vindt dat zorgelijk: “Een groot risico is dat bedrijven actie hierop blijven uitstellen. Mogelijk ontstaat er dan een stuwmeer in 2026 waarbij adviseurs en uitvoerders tegen capaciteitsissues aanlopen. De overheid en de pensioensector moeten werkgevers gaan stimuleren, want als een werkgever begin 2027 niet klaar is, heeft dat gevolgen voor zijn pensioenregeling. Zijn pensioenuitvoerder mag de bestaande regeling dan simpelweg niet meer uitvoeren.”

Meer kennis leidt tot extra zorgen
Het zijn vooral de kleinere bedrijven waar het kennisniveau laag is. Deze werkgevers hebben geen duidelijke mening over het akkoord. Werkgevers die wel kennis hebben van de inhoud van het pensioenakkoord zien de voordelen ervan. Ook zijn ze eerder bereid te starten met de voorbereiding. Extra kennis leidt echter ook tot extra zorgen. Werkgevers die meer weten zijn vooral bang dat hun bedrijf niet op tijd klaar zal zijn voor het akkoord. Hier ligt een belangrijke taak voor de pensioenuitvoerders. Werkgevers verwachten van hen dat ze tijdig en duidelijk communiceren over wat het pensioenakkoord inhoudt, wat de gevolgen zijn voor werknemers en wat de kosten zijn.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES