Veel aandacht voor DGA-pensioen bij PE-examen

Verzekeringsadviseurs kunnen onderwerpen aandragen voor Wft-examens

In het PE-examen voor de Wft-module Pensioen wordt de pensioenvoorziening van de DGA komend jaar een nieuw relevant onderwerp.

Dat blijkt uit het overzicht van ‘nieuwe en gewijzigde toets termen’ dat het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft opgesteld en naar het Ministerie van Financiën heeft gestuurd. Het CDFD heeft deze nieuwe ontwikkelingen geïnventariseerd mede op basis van input uit het werk- en opleidingsveld binnen de financiële dienstverlening. De Minister bepaalt eind dit jaar of hij het voorstel van het CDFD overneemt.

Uit het document blijkt dat de gevolgen van de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (in de volksmond het DGA-pensioen) een belangrijk (nieuw) element wordt bij het PE-examen voor de module pensioen. Dit komt met name bij de te toetsen vaardigheden en competenties aan de orde. Zo moet de geëxamineerde de gevolgen van het overgangsrecht ten aanzien van het PEB kunnen inschatten, een pensioenovereenkomst kunnen opstellen voor wat betreft het verzekerde deel en de door de verzekeraar verstrekte pensioenbrief kunnen controleren. Daarnaast wordt getoetst of aansluitingsverschillen tussen de bestaande pensioentoezegging in eigen beheer en de mogelijke pensioentoezegging na invoering Wet uitfasering PEB kunnen wordt opgelost.

Ook de situatie zonder PEB komt in de nieuwe PE-module aan de orde. De geëxamineerde moet kunnen laten zien dat hij de DGA kan adviseren over de verschillende mogelijkheden om de voor hem benodigde pensioenvoorziening te realiseren, ook in ongunstige omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, scheiding en faillissement.

GEEN REACTIES