ASR is staatsbedrijf af

ASR hervat inkoop eigen aandelen

Verzekeraar ASR is volledig geprivatiseerd. Op de dag dat bekend werd dat ASR Generali Nederland overneemt, meldde het ministerie van Financiën het voornemen om de laatste 30 miljoen aandelen ASR te verkopen. Met deze vijfde en laatste plaatsing van aandelen bouwt de staat het belang van 20,5% in ASR af tot 0. De verzekeraar koopt 3 miljoen aandelen zelf op.

NLFI, de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen die optreedt namens de Nederlandse staat, biedt de 30,15 miljoen aandelen aan via een ‘accelerated bookbuilding offering’ aan gekwalificeerde beleggers voor € 33,75 per aandeel. ASR heeft zich gecommitteerd om een order in te leggen voor 3 miljoen aandelen, wat gelijk is aan 2% van het geplaatste aandelenkapitaal. NLFI zal de order van ASR volledig toewijzen.

De aandeleninkoop door ASR wordt gefinancierd uit eigen middelen en is in lijn met de strategie van ASR om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren en op een voor aandeelhouders efficiënte manier kapitaal terug te geven. De aankoop heeft volgens de verzekeraar een beperkte impact op de solvabiliteitsratio. ASR heeft de intentie om de aandelen op termijn in te trekken.

Het overheidsbelang in ASR kwam voort uit de nationalisatie van Fortis, de voorganger van ASR, in oktober 2008. ASR heeft het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan haar commitment om de Nederlandse staat te ondersteunen bij de afbouw van het belang in ASR door bij eerdere plaatsingen door NLFI in januari en juni 6 miljoen eigen aandelen in te kopen voor in totaal € 153 miljoen.

De exacte verkoopprijs zal aan het einde van het bookbuilding proces worden bepaald door NLFI.

Bron: ASR

GEEN REACTIES