Uitvaartverzekering is meer iets voor ouderen

uitvaartpolis is meer iets voor ouderen
© Px

Jonge mensen tot 35 jaar hebben minder vaak een uitvaartverzekering, terwijl een groot deel van hen deze verzekering wel als belangrijk of zelfs noodzakelijk ervaart. Ook onderschatten ze kosten van een uitvaart vaker dan mensen uit andere leeftijdscategorieën. Dit blijkt uit onderzoek van Monuta.

Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan een uitvaart. Een crematie kost al snel tussen de € 6.500,- en € 9.000,- en een begrafenis tussen de € 8.500,- en € 11.000,-. Dit wordt door veel jonge mensen onderschat. Meer dan een derde van de 18- tot 34-jarigen denkt dat een uitvaart gemiddeld minder dan € 5.000,- kost. Van de mensen van 35 jaar of ouder denkt slechts 18% dit. Opvallend, want het zijn vooral jongeren die een voorkeur hebben voor het duurdere begraven; in de leeftijdscategorie tot 35 jaar kiest 40% voor begraven en 28% voor cremeren. Bij 65-plussers kiest juist twee derde voor een crematie en slechts 18% voor begraven.

Minder dan helft jonge mensen verzekerd
Zo’n 70% van de Nederlanders van 35 jaar of ouder heeft een uitvaartverzekering. Dat is aanzienlijk hoger dan de leeftijdscategorie tot 35 jaar, waarvan slechts 46% een uitvaartverzekering heeft. Dit terwijl twee op de drie aangeeft een dergelijke verzekering belangrijk of zelfs noodzakelijk te vinden. De belangrijkste reden die wordt opgegeven voor het niet hebben van een uitvaartverzekering is het nog niet bezig willen zijn met de uitvaart.

Van de verzekerden tot 35 jaar denkt de helft dat de verzekering hoog genoeg is om de kosten te dekken. Een derde heeft geen idee of het verzekerd bedrag de kosten van een uitvaart dekt. 38% heeft een verzekering met een dekking lager dan € 5.000,-. Dat is in veel gevallen dus niet voldoende om de uitvaart van te betalen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in januari 2017 door onderzoeksbureau NL Eyes in opdracht van Monuta, onder 1580 respondenten, waarvan 399 mensen tussen de 18 en 35 jaar.

 

Bron: Monuta

GEEN REACTIES