TVM verbetert technisch resultaat

Michel Verwoest wordt nieuwe CEO van TVM verzekeringen
© TVM

Transportverzekeraar TVM boekte in 2016 een fors hogere winst door een beter technisch resultaat en door hogere beleggingsopbrengsten.

Dat blijkt uit het jaarverslag van TVM. De winst steeg van €8,5 mln naar ruim €20 mln. Hoewel het schadebedrag met bijna vier procent toenam naar €172 mln, wist TVM de schaderatio met ruim drie procentpunten naar beneden te krijgen naar 79,2%. De combined ratio daalde van 102,9% naar 99,2%.

Premieverhoging
De verbetering van de schaderatio komt volgens TVM vooral door premieverhogingen die begin 2016 werden doorgevoerd. Deze verhogingen waren nodig omdat de gemiddelde schadeclaim steeds hoger wordt. Dit heeft te maken met een toename van het aantal letselschaden en de stijging van kosten door loonderving en ziektekosten, aldus de verzekeraar in een toelichting. De premie-inkomsten stegen in 2016 met ruim 9% naar €232 mln. Deze stijging was vooral zichtbaar bij de categorie Motorrijtuigen, waar de premie-inkomsten met 11% toenamen naar €169 mln. Vanwege de verbetering van het technische resultaat, vindt TVM een nieuwe collectieve premieverhoging in 2017 niet nodig.

Solvabiliteit
De hogere beleggingsinkomsten waren het gevolg van papieren beleggingswinsten. Het solvabiliteitssurplus van TVM nam weliswaar af van €270 mln naar €227 mln, maar dit komt hoofdzakelijk doordat de minimumvereiste solvabiliteit hoger was door de nieuwe Solvency II-regelgeving.

Bemiddeling
Daarnaast blijkt uit het jaarverslag dat het bedrag dat TVM kwijt was aan assurantiebemiddeling bijna 9% lager uitkwam op bijna €27 mln. Dit bedrag daalt al jaren, ondanks de hogere premie-inkomsten die de verzekeraar boekt. In 2012 lag dit bedrag nog op bijna €39 mln. Dat betekent binnen vijf jaar een daling van dertig procent.

GEEN REACTIES