Tussenpersoon schendt zorgplicht bij afsluiten AOV: schade 70.000 euro

Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

Verzekeringsadviseur SFZ Financiële Diensten B.V. moet een klant die arbeidsongeschikt raakte €70.000 euro schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. Hij had de klant niet tijdig gewezen op de FBV-clausule in het polisblad van zijn AOV, aldus de Geschillencommissie van het Kifid in een niet-bindende uitspraak.

De klant was werkzaam als zelfstandig adviseur business development/inkoop-en verkoopmanagement. Op advies van zijn tussenpersoon sloot hij een ziekteverzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij De Amersfoortse. Tijdens de adviesgesprekken gaf de consument aan dat hij enig kostwinnaar was en dat het dus belangrijk was dat hij niet zou terugvallen in salaris bij arbeidsongeschiktheid.

Nadat de consument arbeidsongeschikt is geworden, ziet hij zijn jaarinkomen toch verminderen, vanwege de FBV-clausule op het polisblad. Volgens deze clausule worden uitkeringen krachtens de sociale verzekeringen, in dit geval de WGA-uitkering, in mindering gebracht op de uitkering van de AOV. De consument zegt dat hij pas na het afsluiten van de verzekering van deze clausule op de hoogte is gesteld. Bovendien zou er tijdens het adviestraject niet zijn gesproken over andere verzekeringsproducten die wellicht beter aansloten bij zijn situatie.

Verzwaarde motiveringsplicht
De tussenpersoon weerspreekt dit. De Geschillencommissie van het Kifid vindt echter dat op de tussenpersoon als professionele dienstverlener in deze situatie een verzwaarde motiveringsplicht rust. Omdat de tussenpersoon geen nadere feitelijke gegevens, zoals aantekeningen uit zijn dossier heeft verstrekt, en aangehaakte e-mails allemaal dateren van na het sluiten van de verzekering, oordeelt de Commissie dat de tussenpersoon de stellingen van consument onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. Dat betekent dat de tussenpersoon zijn zorgplicht jegens de consument heeft geschonden.

Schadebedrag
De consument claimt €79.500,00 schade. De tussenpersoon stelt dat de daadwerkelijke schade lager is, omdat de consument bij een AOV met een hoger verzekerd bedrag een aanzienlijk hogere premie zou hebben betaald. De consument betaalde maandelijks €113,10 per maand. De maandpremie voor een AOV met een hoger verzekerd bedrag zou €355,46 bedragen, aldus de tussenpersoon. De Commissie vindt dit een aannemelijk bedrag en verrekent het premieverschil over de looptijd van de verzekering met de geclaimde schade. Resteert een bedrag van €70.288,44 dat tussenpersoon aan consument dient te betalen.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES