‘Traditionele rechtsbijstandsverzekering moet op de schop’

Traditionele rechtsbijstandsverzekering moet op de schop
© Pixabay

Rechtsbijstandsverzekeraars moeten zich aanpassen aan de veranderende markt, als zij in de toekomst relevant willen blijven. Dit staat te lezen in een paper van het Verbond van Verzekeraars.

“Alleen rechtsbijstand blijven verlenen op basis van de traditionele rechtsbijstandverzekering is onvoldoende om in 2025 nog een grote rol te spelen bij de toegang tot het recht. Conflicten zullen blijven bestaan, maar de klant is in beweging. En de rechtsbijstandverzekeraar moet daarin mee”, stelde beleidsadviseur Marieke Beugel op een bijeenkomst van het Platform Rechtsbijstand begin maart.

Op dit moment hebben ruim 2,5 miljoen huishoudens en zo’n 180.000 ondernemers in ons land een rechtsbijstandverzekering. Na een jarenlange stijging neemt het aantal nieuwe polissen nu nog maar licht toe. Het aantal meldingen ligt rond de 400.000 per jaar en is al jaren redelijk stabiel.

Vergrijzing
Gelet op deze afvlakkende groei moeten RBV’s zich dan ook afvragen of jongere generaties in de toekomst nog verzekeringen in de huidige vorm willen afsluiten. De verwachting is gerechtvaardigd dat het klantenbestand van verzekeraars de komende jaren (verder) vergrijst. En jongeren kijken heel anders tegen zekerheid aan dan eerdere generaties. Zij lijken minder behoefte te hebben aan een verzekering dan hun ouders en grootouders. Jongeren willen een snelle flexibele oplossing voor hun probleem. Dat is een heel andere insteek dan de oudere generatie, die een verzekering afsluit voor een eventueel toekomstig geschil.

Aan de andere kant biedt het veranderende klantgedrag ook kansen. Het claimgedrag van de consument verandert. Mensen lijken minder bereid om pech in het leven te accepteren. Er wordt steeds sneller geprocedeerd dan wel daarmee gedreigd.

Tegelijkertijd wordt de consument prijsbewuster en wil hij waar voor zijn geld. Hij wil zeker niet betalen voor iets wat hij niet nodig heeft. En hij wordt mondiger, mede doordat juridische kennis vaak heel eenvoudig op internet is te vinden.

Technologie
Ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan heel snel. We kunnen nu niet overzien wat er over tien jaar allemaal mogelijk is. Big Data, andere door technologie mogelijk gemaakte manieren van juridische dienstverlening en de zelfrijdende auto zijn slechts enkele voorbeelden van ontwikkelingen, mogelijk gemaakt door technologie,
waar de RBV mee te maken heeft of krijgt. Zo zijn er nu al mogelijkheden tot rechtspraak op grond van Big Data. Als je in een format een aantal gegevens invult, vertelt de computer je wat de rechter er waarschijnlijk van zal vinden.

Kortom, willen RBV’s blijven meetellen, dan zullen zij ‘out of the verzekeringsbox’ moeten leren denken, vat Marieke Beugel de situatie samen. Er zijn nieuwe producten, maar ook zeker nieuwe vormen van juridische dienstverlening nodig.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES