VNAB standaardiseert registratie verzekerde objecten

copyright Pixabay

De branchevereniging voor de zakelijke verzekeringsmarkt, VNAB, is in maart gestart met een IT-project om gegevens over verzekerde objecten gestandaardiseerd vast te leggen.

Landgravers
In dit zogeheten ‘objectensysteem’ worden zaken als property en werkmaterieel op een gestructureerde manier opgeslagen. In een screenshot van een demo is te zien hoe dat er mogelijk uit gaat zien. Daarin wordt een voorbeeld gegeven van hoe landmateriaal in het systeem wordt vastgelegd. Behalve het soort object (in de demo zijn dit landgravers), gaat het om het merk, de verzekerde waarde, het polisnummer van de makelaar, de interne polisgegevens van de verzekeraar en eventuele acties die op de polis zijn genomen. De VNAB stelt dat door deze registratie de kwaliteit van de data beter wordt geborgd en dat de data van de objecten bovendien beter zijn te verwerken in de backoffice systemen van de verschillende marktpartijen.

Ketenintegratie
Het objectensysteem is onderdeel van een langlopend project om te komen tot een betere ketenintegratie binnen de coassurantiemarkt. Daarbij gaat het volgens de VNAB vooral om polis- en claimsdata. Of er inderdaad een gestructureerd datasysteem komt van offertes, claims en polismutaties is nog onzeker. Dit hangt af van het draagvlak in de markt. De VNAB laat zich er vooralsnog niet over uit of dit draagvlak er is.

Partijen
Bij het project rond de objectregistratie doen zowel makelaars, verzekeraars, taxateurs als IT-partijen mee. Namens de makelaars zijn dit Aon, Marsh, Gebr. Sluyter en Concordia de Keizer, namens de verzekeraars MS Amlin en HDI en namens de taxateurs Troostwijk Makelaars. Systeemhuis COAS Insurance Systems en SIVI leveren kennis omtrent IT en datastandaardistatie aan. De planning is dat de eerste versie van het systeem eind juli wordt opgeleverd.

GEEN REACTIES