Terugval in vertrouwen bij hypotheken

De hypotheekbarometer van de NVHP laat over het eerste kwartaal 2011 een terugval zien in het vertrouwen dat de adviseurs hebben in de ontwikkeling van de hypotheekmarkt.

Elk kwartaal wordt er onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, onderzoek gehouden over de bedrijfsmatige ontwikkelingen. De resultaten over het eerste kwartaal 2011 laten een negatieve trend zien..

Productie neemt af

47% van de respondenten ziet de hypotheekproductie binnen het eigen kantoor afnemen ten opzichte van het vierde kwartaal 2010. Bij 32% is sprake van stabilisatie en bij slechts 22% van groei.

Aantal adviesgesprekken neemt af

Het aantal hypotheek adviesgesprekken is in het eerste kwartaal gedaald naar 38 per adviseur waarbij deze in het vierde kwartaal 2010 nog 47 bedroeg Vertrouwen daalt

Het algemeen vertrouwen in de ontwikkeling van de hypotheekproductie in de nabije toekomst is bij de respondenten in het 1e kwartaal 2011 gedaald naar 5,9. In het eerste kwartaal van 2010 was dat cijfer nog 6,4.

GEEN REACTIES